Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
242 te leren woorden/zinnen
disappointing
teleurstellend
disappointed
teleurgesteld
practice
oefening
everything
alles
to need
nodig hebben; vereisen
to stay
blijven
like
als (vergelijking)
to like
houden van; graag (iets doen)
only
alleen
ever
ooit
small
klein
time
tijd
into
in
green
groen
new
nieuw
a world
een wereld
to solve
oplossen
first
eerste; 1
to make
maken
to make it
het halen
worse
slechter
this
dit
science
wetenschap
fiction
fictie
possible
mogelijk
kind
vriendelijk; soort
great
geweldig
human
menselijk
some
wat
space
ruimte; plek
May
mei
may
kunnen zijn (misschien, waarschijnlijk)
that
dat
so
dus
quick
snel
quickly
snel
it
het
dry
droog
no
nee
soil
grond
to grow
groeien
anything
iets; niets (in vragen)
thin
dun
a high
een hoge; een high
high
hoog
to turn
draaien; afslaan
to give
geven
similar
vergelijkbaar
Earth
aarde
tiny
heel klein
under
onder
pressure
druk
to create
creëren; maken
and then
en dan; en toen
then
dan; dus; toen; vervolgens
the ground
de grond
to be
zijn (werkwoord)
weather
weer
a thing
een ding
on the surface
op het oppervlak
all
alle; al; alles; allemaal
difficult
moeilijk; ingewikkeld
big
groot
easy
gemakkelijk
ago
geleden
nice
leuk; fijn
rich
rijk
severe
streng; ernstig; hevig
before ...
voor ...
away
weg
until
tot
wind
wind
today
vandaag
luckily
gelukkig
water
water
deep
diep
enough
genoeg
very
heel; erg
enormous
enorm
red
rood
as well
ook
free
vrij; gratis
these
deze
them
hun; hen; aan hen
useful
bruikbaar; nuttig
which
welke; welk
short
kort
to want
willen
the best one
de beste
a way
een weg; een manier
to do
doen
that would be ...
dat zou ... zijn
to put
zetten; leggen; plaatsen
most
meest
power
macht; kracht
powerful
machtig
able
bekwaam
to produce
produceren
second
tweede; 2
seconds
seconden
twice
twee keer; tweemaal
to use
gebruiken
glasses
bril
energy
energie
the United States
de Verenigde Staten
every
elke
meter
meter
top
eerste; top-
to get
worden; krijgen
hot
warm; heet
current
huidig
over
over
bright
helder
to look
kijken
look at that
kijk dat eens
after
na
after ...
na ...
cool
gaaf; cool
strange
vreemd
snow
sneeuw
still
nog; nog steeds
a cold
een verkoudheid
cold
koud
point
komma (decimalen)
happy
gelukkig
effective
effectief
even
zelfs
rain
regen
entire
heel; volledig
to wash
wassen
might
kunnen zijn (misschien, onwaarschijnlijk)
clean
schoon
to take
nemen
spare
extra; reserve
near
dichtbij
nearly
bijna
hard
moeilijk; ingewikkeld
to add
toevoegen
a lot of ...
veel ...
sad
verdrietig
important
belangrijk
importance
belang
large
groot
almost
bijna
entirely
volledig; volkomen
just
gewoon; slechts; alleen
to move
bewegen; verhuizen
to suck
zuigen
where?
waar?
already?!
nu al?!
to send
sturen; versturen
individual
individueel
few
weinig
to complete
voltooien
completely
volledig; compleet
of course
natuurlijk
more
meer
to have
hebben
in detail
in detail
another
een andere; nog een
a century
een eeuw
right
goed; juist
black
zwart
old
oud
better
beter
to fill
vullen
life
leven
between
tussen
suddenly
plotseling
probably
waarschijnlijk
young
jong
without
zonder
to become
worden
food
eten, voedsel
fish
vis
maybe
misschien
will
zullen; gaan
land
land
to wait
wachten
successful
succesvol
heat
hitte
sort of
een soort van
dark
donker
to feed
voeden
to bring
brengen; meenemen
since
sinds
perfect
perfect
perfect!
perfect!
eventually
uiteindelijk
gravity
de zwaartekracht
tall
lang
fast
snel
slowly
langzaam
to prevent
voorkomen
too much
te veel
key
sleutel-
to die
doodgaan; sterven
to see
zien
other
ander
available
beschikbaar; vrij
finally
eindelijk; uiteindelijk
blue
blauw
long
lang
there
daar; er
there is
daar is; er is
a problem
een probleem
dangerous
gevaarlijk
health
gezondheid
final
laatst
huge
enorm
ahead
voorop; voor (sport)
work
werk
ten
tien; 10
towards
naar; richting
physics
natuurkunde
physical
fysiek
such
zo; zo'n; dergelijke
a project
een project
to help
helpen
a series
een reeks
to build
bouwen
friendly
vriendelijk
popular
populair
maths
wiskunde
access
toegang
a hand
een hand
because
omdat
something
iets
one
een; 1
same
hetzelfde; dezelfde
behind
achter
behind ...
achter ...
always
altijd
to find
vinden
to learn
leren
to offer
aanbieden; bieden
people
mensen
annual
jaarlijks
to love
houden van; graag ... (met werkwoord)
love
liefde
research
onderzoek
knowledge
kennis

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen