Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Duitsland en weer terug bent gereisd.
88 te leren woorden/zinnen
also
dus; aldus; zo
das ist
dat is; dit is
ganz
heel; tamelijk; betrekkelijk
die Erfahrung
de ervaring
gehen
gaan
mittlerweile
ondertussen
dort
daar
Freunde
de vrienden
der Ablauf
het verloop; de uitlaatpijp
viele
veel (telbaar)
die Sachen
de spullen
das Beispiel
het voorbeeld
Deutsch
Duits
weil
omdat
Spanisch
Spaans
zu Hause
thuis
sprechen
spreken
natürlich
natuurlijk
auch
ook
lernen
leren
vielleicht
misschien
andere
ander
aber
maar
schwer
zwaar
der Einstieg
de start; het begin
einfach
gemakkelijk
zwei
twee; 2
der Anfang
het begin
die Stunde
het uur
dabei
daarbij
sein
zijn
bis
tot; totdat
schlafen
slapen
können
kunnen
das Essen
het eten
gewöhnen
wennen; gewend raken
eben
juist; gelijk
sehr
heel; erg; zeer
wichtig
belangrijk
die Eltern
de ouders
über
over; boven
wirklich
werkelijk; echt
einhalten
naleven; zich houden aan
noch
nog; nog steeds
trocken
droog
haben
hebben
die Sprache
de taal
gut
goed
das Glück
het geluk
alles
alles
schnell
snel
genau
precies
deswegen
daarom; vandaar
irgendwie
hoe dan ook
weiß
wit
jetzt
nu
viel
veel (ontelbaar)
tun
doen
drei
drie; 3
Kinder
de kinderen
das da
die daar
wie
hoe; als
das Netz
het netwerk; het web
kurz
kort
aufpassen
opletten; oppassen; uitkijken
extra
extra
der Termin
de afspraak
schön
mooi; fijn
manchmal
soms
total
totaal; compleet
praktisch
praktisch
Vollzeit
voltijd
ansonsten
anders; anderszins
die Betreuung
de zorg; de begeleiding
finden
vinden
arbeiten
werken
gleichzeitig
gelijktijdig
das Kind
het kind
schwierig
lastig; moeilijk
wissen
weten
zuverlässig
betrouwbaar
jemand
iemand
denken
denken
sozusagen
zogezegd
halt
stop; gewoon
die Gruppe
de groep
die Klasse
de klas
das Gefühl
het gevoel; de emotie

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen