Fransızca Dersi:

Memrise'da
Et tout le monde s'en fout ile Fransızca öğrenin!

Memrise'ın anadili Fransızca olan kişilerin yer aldığı "Mutluluk" videosundan Fransızca kelime öğren
Memrise'ın anadili Fransızca olan kişilerin yer aldığı "Mutluluk" videosundan Fransızca kelime öğren
Öğrenilecek 125 kelime/ifade
un appui
destek; yedek
le truc
şeyler
le bonheur
mutluluk
énerver
üzmek; kızdırmak
comprendre
anlamak
quelqu'un
birisi
parce que
çünkü
croire
inanmak
la bouteille
şişe
le rapport
ilişki; rapor
l'âge
yaş (sene)
sinon
aksi takdirde; diğer türlü
beaucoup de
çok
un poids
ağırlık
bonjour
günaydın; iyi günler
savoir
bilmek (durum)
la partie
bölüm; pay
un kilo
kilo
arrêter
durmak; bırakmak; tutuklamak
malheureux
mutsuz; şanssız
en fait
aslında; gerçekten
selon
göre; -e göre
l'histoire
hikaye; tarih
publier
yayınlamak
c'est comme ça
bu işler böyle
depuis
-den beri; -dir (dür)
le français
Fransızca
la guerre
savaş
acheter
satın almak
la preuve
kanıt
déterminer
belirlemek
officiellement
resmen
l'état
devlet
le pays
ülke
exister
var olmak
national
ulusal; milli
demander
istemek; talep etmek
les gens
insanlar
une définition
tanım
un peu
biraz
la montagne
dağ
donc
bu yüzden; yani; çünkü
tous
hepsi; herkes
un genre de ...
bir tür ...
la machine
makina
l'image
resim
artistique
sanatsal
une année
bir yıl
fort
güçlü; yüksek sesli
à l'université
üniversitede
considérer
düşünmek
la chose
şey
une construction
yapı
progresser
ilerlemek
l'objectif
amaç; hedef
clairement
açıkça
définir
tanımlamak
les restes
kalanlar
avec moi
benimle
le cerveau
beyin
un autre
başka bir
tu penses
düşünüyorsun; sence
penser
düşünmek
le voyage
gezi; yolculuk
donner
vermek
entrer
girmek
il faut
gerek; gerekli
présenter
sunmak
la précision
kesinlik
le plan
plan
salut
merhaba; hoş çakal
facile
kolay
riche
zengin
je n'ai pas d'argent
param yok
l'argent
para; gümüş
la théorie
teori
exactement
tam olarak; kesinlikle
techniquement
teknik olarak
permettre
izin vermek
construire
inşa etmek
efficacement
etkili bir şekilde
par exemple
örneğin
l'exemple
örnek
gouverner
yönetmek
spécifique
spesifik
le cœur
kalp
mesurer
ölçmek
je ne comprends pas
anlamıyorum
je ne sais pas
bilmiyorum
même
aynı; eşit; denk
motiver
motivasyon sağlamak
réaliste
gerçekçi
tendu
gergin
avoir besoin de
ihtiyaç duymak
le besoin
ihtiyaç; gerek
réaliser
farketmek
l'étape
adım (etap)
l'arrivée
varış
moi non plus
ben de (olumsuz)
manger
yemek
avancer
ilerlemek
content
mutlu
écologique
ekolojik
une valeur
değer
le début
başlangıç
je veux
isterim; alayım
le compte
hesap
attendre
beklemek; ummak
autoriser
izin vermek; yetki vermek
tout le monde
herkes
on s'en fout !
kimin umurunda!
jamais
asla
vouloir
istemek
ouais
evet; he
grand
uzun; büyük
l'air
hava
la marche
basamak
pouvoir
-ebilmek; -bilirdi
aussi
de (ayrıca)
regarder
bakmak; izlemek
un épisode
bölüm
une page
bir sayfa
aider
yardım etmek
encore
tekrar; hâlâ
vague
belirsiz
Öğrenilecek 125 kelime/ifade
un appui
destek; yedek
le truc
şeyler
le bonheur
mutluluk
énerver
üzmek; kızdırmak
comprendre
anlamak
quelqu'un
birisi
parce que
çünkü
croire
inanmak
la bouteille
şişe
le rapport
ilişki; rapor
l'âge
yaş (sene)
sinon
aksi takdirde; diğer türlü
beaucoup de
çok
un poids
ağırlık
bonjour
günaydın; iyi günler
savoir
bilmek (durum)
la partie
bölüm; pay
un kilo
kilo
arrêter
durmak; bırakmak; tutuklamak
malheureux
mutsuz; şanssız
en fait
aslında; gerçekten
selon
göre; -e göre
l'histoire
hikaye; tarih
publier
yayınlamak
c'est comme ça
bu işler böyle
depuis
-den beri; -dir (dür)
le français
Fransızca
la guerre
savaş
acheter
satın almak
la preuve
kanıt
déterminer
belirlemek
officiellement
resmen
l'état
devlet
le pays
ülke
exister
var olmak
national
ulusal; milli
demander
istemek; talep etmek
les gens
insanlar
une définition
tanım
un peu
biraz
la montagne
dağ
donc
bu yüzden; yani; çünkü
tous
hepsi; herkes
un genre de ...
bir tür ...
la machine
makina
l'image
resim
artistique
sanatsal
une année
bir yıl
fort
güçlü; yüksek sesli
à l'université
üniversitede
considérer
düşünmek
la chose
şey
une construction
yapı
progresser
ilerlemek
l'objectif
amaç; hedef
clairement
açıkça
définir
tanımlamak
les restes
kalanlar
avec moi
benimle
le cerveau
beyin
un autre
başka bir
tu penses
düşünüyorsun; sence
penser
düşünmek
le voyage
gezi; yolculuk
donner
vermek
entrer
girmek
il faut
gerek; gerekli
présenter
sunmak
la précision
kesinlik
le plan
plan
salut
merhaba; hoş çakal
facile
kolay
riche
zengin
je n'ai pas d'argent
param yok
l'argent
para; gümüş
la théorie
teori
exactement
tam olarak; kesinlikle
techniquement
teknik olarak
permettre
izin vermek
construire
inşa etmek
efficacement
etkili bir şekilde
par exemple
örneğin
l'exemple
örnek
gouverner
yönetmek
spécifique
spesifik
le cœur
kalp
mesurer
ölçmek
je ne comprends pas
anlamıyorum
je ne sais pas
bilmiyorum
même
aynı; eşit; denk
motiver
motivasyon sağlamak
réaliste
gerçekçi
tendu
gergin
avoir besoin de
ihtiyaç duymak
le besoin
ihtiyaç; gerek
réaliser
farketmek
l'étape
adım (etap)
l'arrivée
varış
moi non plus
ben de (olumsuz)
manger
yemek
avancer
ilerlemek
content
mutlu
écologique
ekolojik
une valeur
değer
le début
başlangıç
je veux
isterim; alayım
le compte
hesap
attendre
beklemek; ummak
autoriser
izin vermek; yetki vermek
tout le monde
herkes
on s'en fout !
kimin umurunda!
jamais
asla
vouloir
istemek
ouais
evet; he
grand
uzun; büyük
l'air
hava
la marche
basamak
pouvoir
-ebilmek; -bilirdi
aussi
de (ayrıca)
regarder
bakmak; izlemek
un épisode
bölüm
une page
bir sayfa
aider
yardım etmek
encore
tekrar; hâlâ
vague
belirsiz
Beğendiğin YouTube içeriğinden ilham alan derslerle Fransızca öğren
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
Fransızcanı daha hızlı geliştir
Memrise derslerine dönüştürüldü
Memrise derslerine dönüştürüldü
Beğendiğin YouTube içeriğinden ilham alan derslerle Fransızca öğren
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
Fransızcanı daha hızlı geliştir
Memrise derslerine dönüştürüldü
Memrise derslerine dönüştürüldü
Memrise, YouTube, TikTok ve diğer kaynaklardan binlerce yerli konuşmacı videosunu temel alan yoğunlaştırıcı dil dersleri oluşturur! İlgi alanların ve tutkuların ne olursa olsun, senin için bir dersimiz var. Teknolojimiz, bu videolardan temel kelimeleri çıkarır ve Fransızca becerilerini geliştirmene yardımcı olmak için benzersiz dil dersleri halinde paketler.