Fransızca Dersi:

Memrise'da
Éducation France ile Fransızca öğrenin!

Memrise'ın anadili Fransızca olan kişilerin yer aldığı "Bir LGBTQIA+ Öğrenci Olmak" videosundan Fransızca kelime öğren
Memrise'ın anadili Fransızca olan kişilerin yer aldığı "Bir LGBTQIA+ Öğrenci Olmak" videosundan Fransızca kelime öğren
Öğrenilecek 82 kelime/ifade
avoir
sahip olmak
savoir
bilmek (durum)
à peu près
civarında
vers
-e doğru; -e (-a)
le milieu
orta
le collège
ortaokul
parce que
çünkü
il y a
var
des choses
şeyler
se sentir
hissetmek
donc
bu yüzden; yani; çünkü
un peu
biraz
mettre
koymak; yerleştirmek
durant
sırasında
tout
tüm; bütün; her şey
c'est
bu -dur; o -dur; -dir
retarder
geciktirmek
les gens
insanlar
déjà
henüz; hâlâ
par exemple
örneğin
utiliser
kullanmak
marrant
eğlenceli; komik
le poignet
bilek (el)
cassé
kırık
penser
düşünmek
vraiment
gerçekten
heurter
çarpmak
la personne
kişi
je pense
düşünüyorum; sanırım; bence
même
aynı; eşit; denk
plus
daha fazla; fazla
quand
-dığında; -ken
voir
görmek
blessé
yaralı
mais
ama
à la fin
sonunda
la blague
fıkra
prendre
almak
directement
doğrudan
en fait
aslında; gerçekten
jamais
asla
avec
ile
avant
önce
voilà
işte; işte buradasın
j'étais
ben -dim
justement
tam olarak; doğru
toujours
her zaman; hâlâ
uniquement
sadece; yalnızca
plus facile
daha kolay
puis
sonra
le problème
sorun
la vie
yaşam
le personnel
personel
la force
güç
peut-être
belki
aussi
de (ayrıca)
trop
çok fazla
timide
çekingen; utangaç
la peur
korku
pourquoi
neden
mes parents
ebeveynlerim
tous les jours
her gün
évidemment
açıkça; belli ki
il faut
gerek; gerekli
réellement
gerçekten
faire
yapmak; etmek
quelque chose
bir şey
tu es
sen -sin (tekil)
bien
iyi
parler
konuşmak
pouvoir
-ebilmek; -bilirdi
régler
ayarlamak; kurmak; oluşturmak
le soutien
destek
le moral
ahlak
très bien
çok iyi
notamment
özellikle; bilhassa
quoi
ne (şey)
au moins
en az
tous
hepsi; herkes
mal à l'aise
rahatsız
c'est juste pour rigoler
sadece gülmek için
en grandissant
büyürken
Öğrenilecek 82 kelime/ifade
avoir
sahip olmak
savoir
bilmek (durum)
à peu près
civarında
vers
-e doğru; -e (-a)
le milieu
orta
le collège
ortaokul
parce que
çünkü
il y a
var
des choses
şeyler
se sentir
hissetmek
donc
bu yüzden; yani; çünkü
un peu
biraz
mettre
koymak; yerleştirmek
durant
sırasında
tout
tüm; bütün; her şey
c'est
bu -dur; o -dur; -dir
retarder
geciktirmek
les gens
insanlar
déjà
henüz; hâlâ
par exemple
örneğin
utiliser
kullanmak
marrant
eğlenceli; komik
le poignet
bilek (el)
cassé
kırık
penser
düşünmek
vraiment
gerçekten
heurter
çarpmak
la personne
kişi
je pense
düşünüyorum; sanırım; bence
même
aynı; eşit; denk
plus
daha fazla; fazla
quand
-dığında; -ken
voir
görmek
blessé
yaralı
mais
ama
à la fin
sonunda
la blague
fıkra
prendre
almak
directement
doğrudan
en fait
aslında; gerçekten
jamais
asla
avec
ile
avant
önce
voilà
işte; işte buradasın
j'étais
ben -dim
justement
tam olarak; doğru
toujours
her zaman; hâlâ
uniquement
sadece; yalnızca
plus facile
daha kolay
puis
sonra
le problème
sorun
la vie
yaşam
le personnel
personel
la force
güç
peut-être
belki
aussi
de (ayrıca)
trop
çok fazla
timide
çekingen; utangaç
la peur
korku
pourquoi
neden
mes parents
ebeveynlerim
tous les jours
her gün
évidemment
açıkça; belli ki
il faut
gerek; gerekli
réellement
gerçekten
faire
yapmak; etmek
quelque chose
bir şey
tu es
sen -sin (tekil)
bien
iyi
parler
konuşmak
pouvoir
-ebilmek; -bilirdi
régler
ayarlamak; kurmak; oluşturmak
le soutien
destek
le moral
ahlak
très bien
çok iyi
notamment
özellikle; bilhassa
quoi
ne (şey)
au moins
en az
tous
hepsi; herkes
mal à l'aise
rahatsız
c'est juste pour rigoler
sadece gülmek için
en grandissant
büyürken
Beğendiğin YouTube içeriğinden ilham alan derslerle Fransızca öğren
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
Fransızcanı daha hızlı geliştir
Memrise derslerine dönüştürüldü
Memrise derslerine dönüştürüldü
Beğendiğin YouTube içeriğinden ilham alan derslerle Fransızca öğren
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
İlgilendiğin konuların Fransızca videoları
Fransızcanı daha hızlı geliştir
Memrise derslerine dönüştürüldü
Memrise derslerine dönüştürüldü
Memrise, YouTube, TikTok ve diğer kaynaklardan binlerce yerli konuşmacı videosunu temel alan yoğunlaştırıcı dil dersleri oluşturur! İlgi alanların ve tutkuların ne olursa olsun, senin için bir dersimiz var. Teknolojimiz, bu videolardan temel kelimeleri çıkarır ve Fransızca becerilerini geliştirmene yardımcı olmak için benzersiz dil dersleri halinde paketler.