Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Fransa seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 101 kelime/ifade
février
Şubat
seulement
sadece
le mois
ay
un mois
bir ay
aussi
de (ayrıca)
tous
hepsi; herkes
le défi
zor görev
l'organisation
organizasyon
sans
-sız (-siz); olmadan
troisième
üçüncü; 3.
changer
değiştirmek
vers
-e doğru; -e (-a)
la grande surface
alışveriş merkezi
proche
kapalı
remplir
doldurmak
le but
gol
rencontrer
tanışmak; görüşmek
l'idée
fikir; düşünce
déjà ?
şimdiden mi?
voir
görmek
capable
yapabilme
passer
geçmek
pendant
-dır (-dir); boyunca
essayer
denemek; üstünde denemek
garder
tutmak
même
aynı; eşit; denk
vivre
yaşamak (sağ olmak)
privé
özel
maintenant
şimdi; şu an
vraiment
gerçekten
réfléchir
düşünmek; üstüne düşünmek
pas très
çok değil
chez moi
benim evimde
pouvoir
-ebilmek; -bilirdi
fermer
kapamak
le fromage
peynir
rendre
geri vermek
l'œuf
yumurta
donc
bu yüzden; yani; çünkü
aller
gitmek
tiens
işte
rien
hiçbir şey
assez
oldukça; bir hayli
dont
ki onun (bir şeyi ima ederken)
avoir besoin de
ihtiyaç duymak
le plus ...
en ... ; daha ...
rapide
hızlı; çabuk
le supermarché
süper market
mettre
koymak; yerleştirmek
l'assiette
tabak
nécessaire
gerekli
nouveau
yeni
plein
dolu; tam
commencer
başlamak
humain
insan
premier
birinci; 1.
beaucoup de
çok
parce que
çünkü
la personne
kişi
personne
hiçbiri; kişi
le coin
köşe
super
müthiş
quand ?
ne zaman?
sympa
hoş
l'environnement
çevre
court
kısa
souvent
sık sık; çoğunlukla
le produit
ürün
prêt
hazır
un peu
biraz
la vie
yaşam
aucune idée
hiçbir fikrim yok
la tâche
görev
en fait
aslında; gerçekten
blanc
beyaz
pour l'instant ...
şimdilik
l'instant
an; dakika
compter
saymak
certain
emin; kesin
dernier
son; geçen
un jour
bir gün
voilà
işte; işte buradasın
tellement
o kadar; gerçekten
surtout ...
özellikle; hepsinden öte
mon enfant
benim çocuğum; çocuğum
le changement
değişim
permettre
izin vermek
bon
iyi; lezzetli
autour
çevresinde; etrafında
arriver
varmak
pousser
itmek; (bitki) yetiştirmek
normalement
normalde
penser
düşünmek
continuer
devam etmek
vrai
doğru
clair
açık (renk); berrak
personnel
kişisel
un plat
bir yemek; tabak
long
uzun
avec
ile
la réponse
yanıt; cevap

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın