Lektion på spanska:

Lär dig spanska med
El Hormiguero genom Memrise!

Lär dig vokabulär på spanska från videon "Dani Martín om mental hälsa", med Memrises spanska modersmålstalare.
Lär dig vokabulär på spanska från videon "Dani Martín om mental hälsa", med Memrises spanska modersmålstalare.
98 ord/fraser att lära sig
gustar
tycka om
importar
att ha betydelse; att ha något emot; att bry sig om
hablar
att prata; att berätta
la cosa
saken
porque
därför att
siempre
alltid
la gente
folket
el año
året
medio
halv
el ataque
anfallet
ser
att vara (permanent)
el momento
stunden
crees
du tycker; du tror
morir
att dö
dar
att ge
nunca
aldrig
sufrir
att lida
bastante
ganska
parecer
att verka; att se ut som
el psiquiatra
psykiatern
disfrutar
njuta
el viernes
fredag
quiere
vill
otro; otra
annan; annat
enseñar
att lära ut
comer
att äta
el coche
bilen
tener que
måste
contar
att berätta; att räkna
ayudar
att hjälpa
un montón
mycket
gestionar
att hantera
cosas
grejor; saker
de repente
plötsligt
el puesto
anställningen
trabajar
att arbeta
sobre
på; om; över
la cuenta
notan; kontot
pasar
att passera
el verano
sommaren
más
mer
el lado
sidan
los padres
föräldrarna
sin
utan
discutir
att diskutera; att gräla
ver
att se; att titta
el ejemplo
exemplet
llegar
att anlända
tranquilo
tyst
feliz
lycklig
igual
kanske; lika
el deporte
sporten
la rodilla
knät
ir
att gå; att åka
algo
någonting; vad som helst
maravilloso
fantastisk; härlig
muy
mycket; väldigt
la vida
livet
la manzana
äpplet
personal
personlig
antes
före
profesional
professionell
acabar
avsluta
la gira
turnén
necesitar
att behöva
público
offentlig
ahora
nu
el trabajo
jobbet; arbetet
así
så här; så där
nada
ingenting; vad som helst
recomendar
rekommendera
un poco
lite
perdido
förlorad
mucho; mucha
mycket; mycket
la oportunidad
möjligheten
odiar
att hata
la palabra
ordet
poder
kan
mejor
bättre
el agente; la agente
agenten; officeren
encontrar
att hitta
difícil
svårt
conocer
att möta; att känna (en person)
tener
att ha
fácil
enkelt
mayor que ...
större än ...
el número
numret
un día
en dag
la situación
situationen
considerar
överväga
la persona
personen
debería
jag borde; han borde; hon borde
estar
att vara (tillfälligt)
muchas gracias
tack så mycket
desde
sedan (som i sedan dess)
levantarse
att resa sig
existir
att existera
el tío; la tía
farbrodern; morbrodern; fastern; mostern
98 ord/fraser att lära sig
gustar
tycka om
importar
att ha betydelse; att ha något emot; att bry sig om
hablar
att prata; att berätta
la cosa
saken
porque
därför att
siempre
alltid
la gente
folket
el año
året
medio
halv
el ataque
anfallet
ser
att vara (permanent)
el momento
stunden
crees
du tycker; du tror
morir
att dö
dar
att ge
nunca
aldrig
sufrir
att lida
bastante
ganska
parecer
att verka; att se ut som
el psiquiatra
psykiatern
disfrutar
njuta
el viernes
fredag
quiere
vill
otro; otra
annan; annat
enseñar
att lära ut
comer
att äta
el coche
bilen
tener que
måste
contar
att berätta; att räkna
ayudar
att hjälpa
un montón
mycket
gestionar
att hantera
cosas
grejor; saker
de repente
plötsligt
el puesto
anställningen
trabajar
att arbeta
sobre
på; om; över
la cuenta
notan; kontot
pasar
att passera
el verano
sommaren
más
mer
el lado
sidan
los padres
föräldrarna
sin
utan
discutir
att diskutera; att gräla
ver
att se; att titta
el ejemplo
exemplet
llegar
att anlända
tranquilo
tyst
feliz
lycklig
igual
kanske; lika
el deporte
sporten
la rodilla
knät
ir
att gå; att åka
algo
någonting; vad som helst
maravilloso
fantastisk; härlig
muy
mycket; väldigt
la vida
livet
la manzana
äpplet
personal
personlig
antes
före
profesional
professionell
acabar
avsluta
la gira
turnén
necesitar
att behöva
público
offentlig
ahora
nu
el trabajo
jobbet; arbetet
así
så här; så där
nada
ingenting; vad som helst
recomendar
rekommendera
un poco
lite
perdido
förlorad
mucho; mucha
mycket; mycket
la oportunidad
möjligheten
odiar
att hata
la palabra
ordet
poder
kan
mejor
bättre
el agente; la agente
agenten; officeren
encontrar
att hitta
difícil
svårt
conocer
att möta; att känna (en person)
tener
att ha
fácil
enkelt
mayor que ...
större än ...
el número
numret
un día
en dag
la situación
situationen
considerar
överväga
la persona
personen
debería
jag borde; han borde; hon borde
estar
att vara (tillfälligt)
muchas gracias
tack så mycket
desde
sedan (som i sedan dess)
levantarse
att resa sig
existir
att existera
el tío; la tía
farbrodern; morbrodern; fastern; mostern
Lär dig spanska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din spanska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Lär dig spanska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din spanska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Memrise skapar engagerande språklektioner baserade på tusentals videor med infödda talare från YouTube, TikTok och andra källor! Vi har lektioner för alla, oberoende av vilket ämne eller område som intresserar dig. Vår teknik extraherar nyckelordförrådet från dessa videor och paketerar det till unika språklektioner som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i spanska.