Lektion på spanska:

Lär dig spanska med
Lucía Jiménez Vida genom Memrise!

Lär dig vokabulär på spanska från videon "Hur man läser snabbare", med Memrises spanska modersmålstalare.
Lär dig vokabulär på spanska från videon "Hur man läser snabbare", med Memrises spanska modersmålstalare.
108 ord/fraser att lära sig
leer
att läsa
más
mer
el libro
boken
el año
året
aún
fortfarande; ännu
a tiempo
i tid
el vídeo
videon
quiero
jag vill
compartir
att dela
contigo
med dig
el consejo
rådet
servir
att vara användbar; att tjäna
la hora
timmen
el número
numret
junio
juni
dos mil
2000
dieciséis
sexton
así
så här; så där
esperar
att vänta; att hoppas
también
också; med
el mes
månaden
entre
mellan
ver
att se; att titta
el miércoles
onsdag
el domingo
söndag
saber
att veta
importante
viktigt
la ficción
fiktionen
la experiencia
erfarenheten
ayudar
att hjälpa
hablar
att prata; att berätta
sobre
på; om; över
crecer
att växa
profesional
professionell
el desarrollo
utvecklingen
personal
personlig
mejor
bättre
un día
en dag
sin embargo
dock
la persona
personen
tienes
du har (informellt)
ni siquiera
inte ens
tan
så; så som; som
por ejemplo
till exempel
el ejemplo
exemplet
treinta
trettio; 30
el minuto
minuten
comer
att äta
antes
före
dormir
att sova
la manera
sättet (att göra något)
los pendientes
örhängena
desear
att önska
incluso
ens (som i inte ens)
la cara
ansiktet
medio
halv
demasiado; demasiada
för mycket; för mycket
aplicar
att ansöka
rápido
snabbt
el lugar
platsen
el lápiz
blyertspennan
ir
att gå; att åka
desde
sedan (som i sedan dess)
ha dicho
han sa
porque
därför att
el punto
poängen (i sport)
además
förutom
llamarse
att kalla (sig själv)
la atención
uppmärksamheten
tratar
att behandla
el grupo
gruppen
la palabra
ordet
individual
individuell
rojo; roja
röd; röd
intentar
att prova något
la vista
utsikten
el conjunto
platsen; sätet
solo
bara; ensam
una vez
en gång
costar
att kosta
mencionar
att nämna
evitar
att undvika
estar
att vara (tillfälligt)
muy
mycket; väldigt
¿qué significa?
vad betyder det?
la televisión
teven
la radio
radion
apagar
att stänga av
el móvil
mobiltelefonen
dejar
att låta; att sluta; att lämna
otro; otra
annan; annat
tener
att ha
escuchar
att lyssna
concentrarse
att koncentrera sig; att fokusera
cien
hundra
seguir
att följa; att fortsätta
ahora
nu
recibir
att ta emot
el recuerdo
minnet; souveniren
próximo
nästa
último
sist; slutgiltig
las redes sociales
sociala medier
encontrar
att hitta
la marca
varumärket
necesitar
att behöva
la página
sidan
la página web
webbsidan
interesante
intressant
108 ord/fraser att lära sig
leer
att läsa
más
mer
el libro
boken
el año
året
aún
fortfarande; ännu
a tiempo
i tid
el vídeo
videon
quiero
jag vill
compartir
att dela
contigo
med dig
el consejo
rådet
servir
att vara användbar; att tjäna
la hora
timmen
el número
numret
junio
juni
dos mil
2000
dieciséis
sexton
así
så här; så där
esperar
att vänta; att hoppas
también
också; med
el mes
månaden
entre
mellan
ver
att se; att titta
el miércoles
onsdag
el domingo
söndag
saber
att veta
importante
viktigt
la ficción
fiktionen
la experiencia
erfarenheten
ayudar
att hjälpa
hablar
att prata; att berätta
sobre
på; om; över
crecer
att växa
profesional
professionell
el desarrollo
utvecklingen
personal
personlig
mejor
bättre
un día
en dag
sin embargo
dock
la persona
personen
tienes
du har (informellt)
ni siquiera
inte ens
tan
så; så som; som
por ejemplo
till exempel
el ejemplo
exemplet
treinta
trettio; 30
el minuto
minuten
comer
att äta
antes
före
dormir
att sova
la manera
sättet (att göra något)
los pendientes
örhängena
desear
att önska
incluso
ens (som i inte ens)
la cara
ansiktet
medio
halv
demasiado; demasiada
för mycket; för mycket
aplicar
att ansöka
rápido
snabbt
el lugar
platsen
el lápiz
blyertspennan
ir
att gå; att åka
desde
sedan (som i sedan dess)
ha dicho
han sa
porque
därför att
el punto
poängen (i sport)
además
förutom
llamarse
att kalla (sig själv)
la atención
uppmärksamheten
tratar
att behandla
el grupo
gruppen
la palabra
ordet
individual
individuell
rojo; roja
röd; röd
intentar
att prova något
la vista
utsikten
el conjunto
platsen; sätet
solo
bara; ensam
una vez
en gång
costar
att kosta
mencionar
att nämna
evitar
att undvika
estar
att vara (tillfälligt)
muy
mycket; väldigt
¿qué significa?
vad betyder det?
la televisión
teven
la radio
radion
apagar
att stänga av
el móvil
mobiltelefonen
dejar
att låta; att sluta; att lämna
otro; otra
annan; annat
tener
att ha
escuchar
att lyssna
concentrarse
att koncentrera sig; att fokusera
cien
hundra
seguir
att följa; att fortsätta
ahora
nu
recibir
att ta emot
el recuerdo
minnet; souveniren
próximo
nästa
último
sist; slutgiltig
las redes sociales
sociala medier
encontrar
att hitta
la marca
varumärket
necesitar
att behöva
la página
sidan
la página web
webbsidan
interesante
intressant
Lär dig spanska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din spanska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Lär dig spanska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din spanska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Memrise skapar engagerande språklektioner baserade på tusentals videor med infödda talare från YouTube, TikTok och andra källor! Vi har lektioner för alla, oberoende av vilket ämne eller område som intresserar dig. Vår teknik extraherar nyckelordförrådet från dessa videor och paketerar det till unika språklektioner som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i spanska.