Lektion på italienska:

Lär dig italienska med
ScuolaZoo genom Memrise!

Lär dig vokabulär på italienska från videon "Att välja din gymnasieskola", med Memrises italienska modersmålstalare.
Lär dig vokabulär på italienska från videon "Att välja din gymnasieskola", med Memrises italienska modersmålstalare.
97 ord/fraser att lära sig
terzo
tredje
sapere
att veta
la strada
vägen
prendere
att ta
superiore
överlägsen
spaventarsi
att bli rädd
esistere
att existera
il test
testet
consigliare
råda; ge råd; föreslå
la scelta
valet
perfetto
perfekt
quando
när
guardare
att titta; att titta på
la tazza
koppen
il tè
téet
prevedere
att förutse; att förvänta sig
il futuro
framtiden
lo studente; la studentessa
studenten
qualcosa
någonting; vad som helst
senza
utan
forse
kanske
cercare
att leta efter ...
spiegare
att förklara
la calma
lugnet
spesso
ofta
povero
fattig
corrente
ström
l'indirizzo
adressen
oltre
bortom
più
mer; mest
famoso
känd; berömd
il liceo
gymnasium
classico
klassisk
scientifico
vetenskaplig
un sacco di
massor av; en massa
l'opzione
alternativet
da
sedan dess; från; vid
la considerazione
övervägande; beaktande
l'artista
artisten
per esempio
till exempel
l'esempio
exemplet
il disegno
ritningen
viaggiare
att resa
la scienza
vetenskapen
umano
mänsklig
solo
ensam
tra
mellan
l'istituto
institutet
tecnicamente
tekniskt sett
c'è
det finns (singular)
ancora
fortfarande; igen
fare
att göra
studiare
att studera
oppure
eller
cosa significa?
vad betyder det?
l'ambiente
miljön
il territorio
territoriet
ideale
ideal
diventare
att få; att bli
l'architetto
arkitekten
l'ingegnere
ingengören
anche
också; med
professionale
professionell
la possibilità
chansen; möjligheten
iniziare
att börja
nemmeno
inte ens
inglese
engelska
risparmiare
att spara
la soluzione
lösningen
la decisione
beslutet
tranquillo
tyst
niente
ingenting; vad som helst
vedere
att se
gratuito
gratis
online
inloggad
aggiornato
modern
riempire
att fylla
coinvolgere
involvera
il successo
succén
migliaia
tusentals
il ragazzo; la ragazza
pojken; flickan
efficace
effektiv
guidare
köra
la ricerca
researchen
proprio
verkligen; precis; (min) egen
la capacità
förmågan
trovare
att hitta
andare
att gå
il sito
sajten; webbsidan
correre
att springa
subito
genast
il risultato
resultatet
aspettare
att vänta (på)
pensare
att tro
totalmente
helt och hållet; fullständigt
diverso
olika; omväxlande
la risposta
svaret
97 ord/fraser att lära sig
terzo
tredje
sapere
att veta
la strada
vägen
prendere
att ta
superiore
överlägsen
spaventarsi
att bli rädd
esistere
att existera
il test
testet
consigliare
råda; ge råd; föreslå
la scelta
valet
perfetto
perfekt
quando
när
guardare
att titta; att titta på
la tazza
koppen
il tè
téet
prevedere
att förutse; att förvänta sig
il futuro
framtiden
lo studente; la studentessa
studenten
qualcosa
någonting; vad som helst
senza
utan
forse
kanske
cercare
att leta efter ...
spiegare
att förklara
la calma
lugnet
spesso
ofta
povero
fattig
corrente
ström
l'indirizzo
adressen
oltre
bortom
più
mer; mest
famoso
känd; berömd
il liceo
gymnasium
classico
klassisk
scientifico
vetenskaplig
un sacco di
massor av; en massa
l'opzione
alternativet
da
sedan dess; från; vid
la considerazione
övervägande; beaktande
l'artista
artisten
per esempio
till exempel
l'esempio
exemplet
il disegno
ritningen
viaggiare
att resa
la scienza
vetenskapen
umano
mänsklig
solo
ensam
tra
mellan
l'istituto
institutet
tecnicamente
tekniskt sett
c'è
det finns (singular)
ancora
fortfarande; igen
fare
att göra
studiare
att studera
oppure
eller
cosa significa?
vad betyder det?
l'ambiente
miljön
il territorio
territoriet
ideale
ideal
diventare
att få; att bli
l'architetto
arkitekten
l'ingegnere
ingengören
anche
också; med
professionale
professionell
la possibilità
chansen; möjligheten
iniziare
att börja
nemmeno
inte ens
inglese
engelska
risparmiare
att spara
la soluzione
lösningen
la decisione
beslutet
tranquillo
tyst
niente
ingenting; vad som helst
vedere
att se
gratuito
gratis
online
inloggad
aggiornato
modern
riempire
att fylla
coinvolgere
involvera
il successo
succén
migliaia
tusentals
il ragazzo; la ragazza
pojken; flickan
efficace
effektiv
guidare
köra
la ricerca
researchen
proprio
verkligen; precis; (min) egen
la capacità
förmågan
trovare
att hitta
andare
att gå
il sito
sajten; webbsidan
correre
att springa
subito
genast
il risultato
resultatet
aspettare
att vänta (på)
pensare
att tro
totalmente
helt och hållet; fullständigt
diverso
olika; omväxlande
la risposta
svaret
Lär dig italienska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din italienska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Lär dig italienska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din italienska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Memrise skapar engagerande språklektioner baserade på tusentals videor med infödda talare från YouTube, TikTok och andra källor! Vi har lektioner för alla, oberoende av vilket ämne eller område som intresserar dig. Vår teknik extraherar nyckelordförrådet från dessa videor och paketerar det till unika språklektioner som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i italienska.