Leksjoner i spansk

Lær spansk fra
El País med Memrise!

Lær spansk vokabular fra videoen «Hva om Franco kom tilbake?», med Memrise’ innfødte spansktalende.
Lær spansk vokabular fra videoen «Hva om Franco kom tilbake?», med Memrise’ innfødte spansktalende.
76 ord/fraser å lære
original
original
el lugar
stedet; plassen
Madrid
Madrid
bastante
ganske
treinta
tretti; tredve; 30
el sentido
meningen
la víctima
offeret
la guerra
krigen
fuera
ute; utenfor
porque
fordi; siden
la historia
historien; fortellingen
el espacio
rommet
derecha
høyre
más
mer
el millón
millionen
trescientos
trehundre
la persona
personen
visitar
å besøke
el año
året
exactamente
nøyaktig; presis
la memoria
minnet
desear
å ønske
también
også
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
la ley
loven
el personaje
karakteren
no creo
jeg tror ikke det
tampoco
verken; ingen; heller
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
el lado
siden
saber
å vite (et faktum)
un poco
litt
la verdad
sannheten
me gusta
jeg liker
no me importa
det spiller ingen rolle for meg
importar
å bry seg om noe; å bry seg
el problema
problemet
mismo
samme
socialista
sosialisten
así
sånn her; sånn der
una vez
en gang; engang
la iglesia
kirken; kirka
hacer
å gjøre; å lage
vivir
å leve; å bo
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
el siglo
århundret
juzgar
å bedømme
alto
høy
la administración
administrasjonen
el proceso
prosessen
llamarse
å kalle (seg)
la tierra
landet; jorden
el fin
slutten; enden
el mundo
verden
famoso
berømt
inocente
uskyldig
la oportunidad
muligheten
cuarenta
førti
muerto
død; døde
el ciudadano
innbyggeren
conseguir
å få (tak i); å skaffe seg
el recurso
ressursen
el gobierno
regjeringen
abajo
ned; nedenunder
pensar
å tenke; å vurdere
cambiar
å endre; å forandre
escuchar
å høre; å lytte
la idea
ideen
convertirse
å bli (noe); å bli til ...
verdadero
sant
el parque
parken
empezar
å begynne; å starte
identificar
å identifisere
sin
uten
descansar
å hvile
76 ord/fraser å lære
original
original
el lugar
stedet; plassen
Madrid
Madrid
bastante
ganske
treinta
tretti; tredve; 30
el sentido
meningen
la víctima
offeret
la guerra
krigen
fuera
ute; utenfor
porque
fordi; siden
la historia
historien; fortellingen
el espacio
rommet
derecha
høyre
más
mer
el millón
millionen
trescientos
trehundre
la persona
personen
visitar
å besøke
el año
året
exactamente
nøyaktig; presis
la memoria
minnet
desear
å ønske
también
også
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
la ley
loven
el personaje
karakteren
no creo
jeg tror ikke det
tampoco
verken; ingen; heller
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
el lado
siden
saber
å vite (et faktum)
un poco
litt
la verdad
sannheten
me gusta
jeg liker
no me importa
det spiller ingen rolle for meg
importar
å bry seg om noe; å bry seg
el problema
problemet
mismo
samme
socialista
sosialisten
así
sånn her; sånn der
una vez
en gang; engang
la iglesia
kirken; kirka
hacer
å gjøre; å lage
vivir
å leve; å bo
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
el siglo
århundret
juzgar
å bedømme
alto
høy
la administración
administrasjonen
el proceso
prosessen
llamarse
å kalle (seg)
la tierra
landet; jorden
el fin
slutten; enden
el mundo
verden
famoso
berømt
inocente
uskyldig
la oportunidad
muligheten
cuarenta
førti
muerto
død; døde
el ciudadano
innbyggeren
conseguir
å få (tak i); å skaffe seg
el recurso
ressursen
el gobierno
regjeringen
abajo
ned; nedenunder
pensar
å tenke; å vurdere
cambiar
å endre; å forandre
escuchar
å høre; å lytte
la idea
ideen
convertirse
å bli (noe); å bli til ...
verdadero
sant
el parque
parken
empezar
å begynne; å starte
identificar
å identifisere
sin
uten
descansar
å hvile
Lær spansk med leksjoner inspirert av YouTube-innholdet du liker
Spanske videoer av emner du er interessert i
Spanske videoer av emner du er interessert i
Forbedre spansken din raskere
Gjort om til Memrise-leksjoner
Gjort om til Memrise-leksjoner
Lær spansk med leksjoner inspirert av YouTube-innholdet du liker
Spanske videoer av emner du er interessert i
Spanske videoer av emner du er interessert i
Forbedre spansken din raskere
Gjort om til Memrise-leksjoner
Gjort om til Memrise-leksjoner
Memrise lager oppslukende språkleksjoner basert på tusenvis av videoer med morsmålstalere fra YouTube, TikTok og mer! Uansett hvilke interesser og lidenskaper du har, har vi en leksjon for deg. Teknologien vår trekker ut det viktigste ordforrådet fra disse videoene og legger det inn i unike språkleksjoner, slik at du kan forbedre spansk-kunnskapene dine.