Leksjoner i engelsk

Lær engelsk fra
Evening Standard med Memrise!

Lær engelsk vokabular fra videoen «Utdanningssystemet sliter», med Memrise’ innfødte engelsktalende
Lær engelsk vokabular fra videoen «Utdanningssystemet sliter», med Memrise’ innfødte engelsktalende
126 ord/fraser å lære
many
mange
people
mennesker; folk
educational
pedagogisk
a system
et system
every
hver
a school
en skole
worse
dårligere; verre
to share
å dele
last
siste; sist; vare
a year
et år
an issue
et problem; en sak
a moment
et øyeblikk
to find
å finne
to speak
å snakke; å prate
a head
et hode
to expect
å forvente
to run
å løpe
money
penger
September
september
huge
kjempestor; diger
a budget
et budsjett
close
nær; nærme; tett på; stenge; lukke
an example
et eksempel
a teacher
en lærer
to say
å si
twenty
tyve; tjue
a star
en stjerne
sixty
seksti
a class
en klasse; en time (på skolen)
just
bare
even
til og med; jevn
to think
å tenke; å mene; å tro
to break
å knekke; å brekke; å ødelegge
to happen
å skje; å finne sted
obviously
tydeligvis; åpenbart
never
aldri
good
god; bra
a decade
et tiår
since
siden
a thing
en ting; en greie
to call
å ringe; å rope
a trip
en tur
a project
et prosjekt
fast
rask; hurtig
only
kun; bare
nearly
nesten
impossible
umulig
a day
en dag
basic
grunnleggende
such
så; slik
thirty
tretti; tredve
children
barn
a book
en bok
nothing
ingenting
to want
å ville; å ønske
to mean
å mene (det man sier); å bety
to put
å legge; å sette; å stille; å plassere
more
mer; flere
to keep
å beholde
a reason
en årsak; en grunn
to seem
å synes; å virke som
to reach
å nå; å rekke
a point
et poeng; et punkt
to thank
å takke
a cut
et kutt; et sår
a result
et resultat
a storm
en storm
financial
finansiell; finans-
a problem
et problem
inflation
inflasjon
energy
energi
to pay
å betale
actually
faktisk; egentlig
a term
et vilkår
also
også
to determine
å bestemme; å fastslå
to affect
å påvirke
particularly
særlig
because
fordi; siden
to leave
å dra; å forlate; å etterlate
a heart
et hjerte
time
tid
to look
å se
a number
et tall; et nummer
staff
personale
a majority
et flertall; en majoritet
to go
å gå; å dra
a way
en vei; en måte
red
rød
an impact
en virkning
a range
en rekkevidde; et omfang
to offer
å tilby
a subject
et tema; et fag; et emne
a part
en del; en part
hard
hard; vanskelig
to hit
å slå; å ramme; å treffe
to post
å sende; å postlegge; å poste (sosiale media)
to catch up
å snakke (om hva som er nytt)
fear
frykt
to lose
å tape; å miste
to stop
å stoppe; å stanse
to force
å tvinge
often
ofte
to fix
å fikse
a roof
et tak
broken
ødelagt; brukket; i stykker
quickly
raskt; fort
to become
å bli
safety
sikkerhet
massive
kjempestor; massiv
culture
kultur
left
venstre
to strike
å slå; å streike
a loss
et tap
worried
bekymret
to try
å prøve; å forsøke
to stay
å bli
positive
positiv
until
inntil; til
now
a government
en regjering
to realise
å innse; å realisere
action
handling
entire
hele
the future
fremtiden
single
singel
126 ord/fraser å lære
many
mange
people
mennesker; folk
educational
pedagogisk
a system
et system
every
hver
a school
en skole
worse
dårligere; verre
to share
å dele
last
siste; sist; vare
a year
et år
an issue
et problem; en sak
a moment
et øyeblikk
to find
å finne
to speak
å snakke; å prate
a head
et hode
to expect
å forvente
to run
å løpe
money
penger
September
september
huge
kjempestor; diger
a budget
et budsjett
close
nær; nærme; tett på; stenge; lukke
an example
et eksempel
a teacher
en lærer
to say
å si
twenty
tyve; tjue
a star
en stjerne
sixty
seksti
a class
en klasse; en time (på skolen)
just
bare
even
til og med; jevn
to think
å tenke; å mene; å tro
to break
å knekke; å brekke; å ødelegge
to happen
å skje; å finne sted
obviously
tydeligvis; åpenbart
never
aldri
good
god; bra
a decade
et tiår
since
siden
a thing
en ting; en greie
to call
å ringe; å rope
a trip
en tur
a project
et prosjekt
fast
rask; hurtig
only
kun; bare
nearly
nesten
impossible
umulig
a day
en dag
basic
grunnleggende
such
så; slik
thirty
tretti; tredve
children
barn
a book
en bok
nothing
ingenting
to want
å ville; å ønske
to mean
å mene (det man sier); å bety
to put
å legge; å sette; å stille; å plassere
more
mer; flere
to keep
å beholde
a reason
en årsak; en grunn
to seem
å synes; å virke som
to reach
å nå; å rekke
a point
et poeng; et punkt
to thank
å takke
a cut
et kutt; et sår
a result
et resultat
a storm
en storm
financial
finansiell; finans-
a problem
et problem
inflation
inflasjon
energy
energi
to pay
å betale
actually
faktisk; egentlig
a term
et vilkår
also
også
to determine
å bestemme; å fastslå
to affect
å påvirke
particularly
særlig
because
fordi; siden
to leave
å dra; å forlate; å etterlate
a heart
et hjerte
time
tid
to look
å se
a number
et tall; et nummer
staff
personale
a majority
et flertall; en majoritet
to go
å gå; å dra
a way
en vei; en måte
red
rød
an impact
en virkning
a range
en rekkevidde; et omfang
to offer
å tilby
a subject
et tema; et fag; et emne
a part
en del; en part
hard
hard; vanskelig
to hit
å slå; å ramme; å treffe
to post
å sende; å postlegge; å poste (sosiale media)
to catch up
å snakke (om hva som er nytt)
fear
frykt
to lose
å tape; å miste
to stop
å stoppe; å stanse
to force
å tvinge
often
ofte
to fix
å fikse
a roof
et tak
broken
ødelagt; brukket; i stykker
quickly
raskt; fort
to become
å bli
safety
sikkerhet
massive
kjempestor; massiv
culture
kultur
left
venstre
to strike
å slå; å streike
a loss
et tap
worried
bekymret
to try
å prøve; å forsøke
to stay
å bli
positive
positiv
until
inntil; til
now
a government
en regjering
to realise
å innse; å realisere
action
handling
entire
hele
the future
fremtiden
single
singel
Lær engelsk med leksjoner inspirert av YouTube-innholdet du liker
Engelske videoer av emner du er interessert i
Engelske videoer av emner du er interessert i
Forbedre engelsken din raskere
Gjort om til Memrise-leksjoner
Gjort om til Memrise-leksjoner
Lær engelsk med leksjoner inspirert av YouTube-innholdet du liker
Engelske videoer av emner du er interessert i
Engelske videoer av emner du er interessert i
Forbedre engelsken din raskere
Gjort om til Memrise-leksjoner
Gjort om til Memrise-leksjoner
Memrise lager oppslukende språkleksjoner basert på tusenvis av videoer med folk som snakker morsmål fra YouTube, TikTok og mer! Uansett hvilke interesser og lidenskaper du har, har vi en leksjon for deg. Teknologien vår trekker ut det viktigste ordforrådet fra disse videoene og legger det inn i unike språkleksjoner, slik at du kan forbedre engelsk-kunnskapene dine.
Memrise-appen er tilgjengelig både på mobil og i nettleseren
Last ned appen

Last ned på

App Store