Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Storbritannia og tilbake.
114 ord/fraser å lære
a century
et århundre
high
høy
a priest
en prest
a loss
et tap
to spend
å bruke (tid eller penger); å tilbringe
a part
en del; en part
a career
en karriere
to turn
å vende, å snu; å svinge
a success
en suksess
to put
å legge; å sette; å stille; å plassere
human
menneske; menneskelig
born
født
an age
en alder; en tidsalder
immediately
med det samme; med en gang; umiddelbart
to grow
å vokse; å dyrke; å øke
to despise
å forakte
good
god; bra
to steal
å stjele
land
jord (man eier); land
around
rundt; rundt om
art
kunst
towards
imot
pain
smerte
favourite
favoritt
a colour
en farge
blood
blod
red
rød
yellow
gul
nineteen
nitten
fifty
femti
large
stor
soon
snart
to open
å åpne
new
ny; nytt
New York
New York
a restaurant
en restaurant
a season
en sesong; en årstid
a park
en park
to come
å komme
to show
å vise
for them
til dem; for dem
to become
å bli
clear
klar
hope
håp; håpe
to ruin
å ødelegge; å ruinere
every
hver
a son
en sønn
ever
noensinne; noen gang
a room
et rom
to end
å slutte; å ende; å avslutte
to set
å sette
to work
å jobbe; å arbeide
a field
et område; ei eng; et felt
however
men; dog; imidlertid
a painting
et maleri
to go
å gå; å dra
a change
en forandring; en endring
a mind
et sinn; en forstand
to explain
å forklare
a feeling
en følelse
to send
å sende
back
tilbake; rygg
money
penger
quiet
stille
to seem
å synes; å virke som
space
verdensrommet; plass; rom
to remain
å bli; å forbli
a witness
et vitne
a partner
en partner
to need
å trenge; å ha behov for; å behøve
more
mer; flere
anything
noe; ingenting; hva som helst; noe som helst
alone
alene
to focus
å fokusere
never
aldri
depressed
deprimert
to look
å se
a look
et blikk
look at that
se på den; se på det
because
fordi; siden
to lend
å låne
to gain
å oppnå; å vinne
sense
mening; sans
a person
en person
to say
å si
a little
litt; en liten
other
andre; annen; annet
to know
å vite; å kjenne
a response
en respons; et svar; en reaksjon
a direction
en retning
less
mindre; færre
to start
å starte; å begynne
to discover
å oppdage
to taste
å smake
life
liv; livet
when
når
to see
å se
to find
å finne
hard
hard; vanskelig
even
til og med; jevn
necessary
nødvendig
sometimes
noen ganger; av og til
to hate
å hate
to smile
å smile; å glise
to build
å bygge
to imagine
å forestille (seg); å se for seg
a thing
en ting; en greie
just
bare
wise
vis; klok
always
alltid; bestandig
to like
å like
people
mennesker; folk
a world
en verden
normal
normal

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre