Level 3 Level 5
Level 4

81-130


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
penetration
batma
screed
sıva
waterproof
su geçirmez
warping
çarpılma
plasticity
plastisite
pile
kazık
excavation
kazı
archaeologist
arkeolog,kazı bilimci
pipe
boru
uniform
üniform
trowel
mala
siliceous
silisli
porosity
porozite
overlay
kaplama
liquefaction
sıvılaşma
linear
lineer,doğrusal
indentation
batma
gypsum
alçı
low
alçak
hollow
içi boş, oyuk veya çukurluk yer, kof, içtenlikli değil
isolation
yalıtım,izalasyon
injection
enjeksiyon
wreck
enkaz
perlite
perlit
slug
cüruf
cement
çimento
slug cement
cüruflu çimento
precision
duyarlılık
stirrup
etriye
stucco
dış cephe sıvası
spall
atma
slurry
sulu harç
stiffness
rijitlik
prefabricate
önyapım
silicate
silikat
use
kullanmak
user
kullanıcı
vibration
vibrasyon
variation
değişkenlik
tunnel
tünel
bridge
köprü
pool
havuz
identity
kimlik,tanımlama
imperfection
kusur
certification
belgelendirme
calibration
kalibrasyon
buckling
burkulma
brittle
gevrek,kolay kırılır
basement
subasman,bodrum
brick
tuğla