Level 2 Level 4
Level 3

Focus


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mix up
karıştırmak, karman çorman etmek
step on
köklemek, gazı köklemek, ayak basmak
tell about
bahsetmek, sözünü etmek
tell truth
gerçeği / doğruyu söylemek
zero hour
başlangıç saati, saldırı / operasyon anı
think out
tasarlamak
head off
yolunu kesmek / değiştirmek, önlemek
hold off
yaklaştırmamak, uzak tutmak
leave about
ortada / ortalıkta bırakmak
over there
orada, ta ötede, şuracıkta
lie over
ertelenmek, sarkmak, muallakta kalmak
draw on
yaklaşmak (zaman)
lay off
geçici olarak uzaklaştırmak, işten çıkarmak
far off
çok uzak, uzakta
go down
inmek, azalmak, düşmek
fall away
azalmak, inmek, eğimli olmak,
blow off
uçurmak (rüzgarda), savrulmak
fall down
çökmek, düşmek
taste like
...tadında olmak
act up
yaramazlık yapmak
save time
zaman kazanmak
side with
in tarafını tutmak, aynı tarafta olmak
watch out
dikkatli olmak, dikkat etmek
drive off
otomobille uzaklaşmak
fill out
doldurmak
keep on
devam ettirmek, sürdürmek
wipe out
yok etmek, öldürmek, silmek
move out
evden taşınmak, çıkmak
turn down
reddetmek, ters çevirmek
knock over
devirmek, yıkmak
climb up
tırmanmak
sort of
çeşit, tür
shout down
yuhalamak
buy in
stoklamak (satın alarak)
right here
tam burada / buraya
think up
uydurmak, tasarlamak
pick out
seçmek, ayırmak, ayırt etmek
take steps
önlem / tedbir almak
fight back
karşılık vermek, karşı koymak
back up
destek olmak, arka çıkmak, desteklemek
buy out
tüm hissesini satın almak
fall asleep
uyuyakalmak, uyuyup kalmak
dry out
kurumak
start back
geri dönmek, dönmek üzere
bound away
zıplayarak gitmek
throw to
birine atmak
fly away
uçup gitmek
catch fire
tutuşmak, alev almak
speak of
söz etmek, bahsetmek, hakkında konuşmak
sneak away
gizlice sıvışmak
tell apart
ayırt etmek, farkını söylemek
remote control
uzaktan kumanda
work on
etkilemeye çalışmak
add up
toplama yapmak
come between
araya girmek
sit down
oturmak
tell off
azarlamak
hold over
geciktirmek, ertelemek, uzatmak
finish off
tamamlamak, üstesinden gelmek, halletmek
fold up
katlamak
settle in
yerleşmek, yerleştirmek
used up
tükenmiş, bitmiş, suyu çekmiş
fight off
defetmek, mücadele etmek
pick on
dadaşmak, uğraşmak, sataşmak
break away
kaçmak, ayrılmak, kurtulmak
count up
toplamını bulmak, hesap etmek, hesaplamak
try out
sınamak, denemeye tâbi tutmak, denemek
run away
kaçmak, fıymak, sıvışmak
hang back
geri durmak, sakınmak, çekinmek, tereddüt etmek
take for
sanmak, zannetmek
hang on
asmak, asılı durmak, sallanmak
come into
konmak (miras), katılmak
wait on
servis yapmak, hizmet etmek
call at
uğramak, ziyarette bulunmak
move in
taşınmak, yerleşmek
push on
ilerlemek, hızlandırmak
pass away
vefat etmek, ölmek, geçirmek
as if
sanki , güya, ...mış gibi, sözde
swear on
üzerine yemin etmek, el basmak
pay for
bedelini ödemek, karşılığını vermek
get in
binmek, gelmek, içeriye girmek
give away
bedava vermek, hibe etmek, bağışlamak, feda etmek
set about
başlamak, girişmek, koyulmak
drink up
dibine kadar içmek, içip bitirmek
come across
karşılaşmak, rastlamak ,iyi etki bırakmak
run out of
bitmek, tükenmek
think about
üzerinde / hakkında / uzun uzun düşünmek
much as
her ne kadar, ise de, ...e rağmen
trust in
güvenmek, inanmak
do good
iyi gelmek, faydası olmak, yaramak
so that
öyleki, diye, ki, taki, onun için
read over
baştan başa / tamamen okumak
join up
askere yazılmak, orduya katılmak
due to
nedeniyle, ...den ötürü, yüzünden, olması sebebiyle
pass by
yanından geçmek, geçip gitmek
back pay
geri ödeme, gecikmiş ödeme
lock in
hapsetmek, içeri (üzerine) kilitlemek
recently
son zamanlarda, geçenlerde, yakınlarda
set apart
ayırmak, bir tarafa/kenara koymak, tahsis etmek
contrary to
tersine, aksine, ...in aksine