Level 1 Level 3
Level 2

Zoom


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
smile at
gülümsemek
step backward
adım atmak (geri ya da ileri)
rely on
güvenmek
tell time
zamanı söylemek
eat out
dışarıda yemek
move up
yükselmek, terfi etmek
note down
not etmek
hurry up
acele etmek
hang up
telefonu kapatmak
step in
içeri girmek
skip it
unut, vazgeç
go back
geri gitmek, dönmek
look at
bakmak (not look after, look up)
clear up
açmak (hava)
run out
bitmek, tükenmek
get ready
hazırlanmak
at once
derhal, hemen
stir up
karıştırmak, çırpmak
answer to
uymak
bank up
yığmak, yığılmak
at last
sonunda
check on
soruşturmak, araştırmak
wide open
ardına kadar açık
give back
geri vermek
as well
…de,…dahi,...bile
interest in
meraklı olmak, ilgilenmek
jump into
içine atlamak
peel off
soyulmak, dökülmek
as soon as
hemen, olur olmaz
keep back
gizlemek, saklamak
push open
iterek açmak
trust to
güven beslemek, bel bağlamak (not count on)
walk in
içeriye girmek (not step in)
just now
biraz önce, demin, henüz
border on
bitişik olmak
stay in
kalmak
dream about
düşünmek, hayal etmek
talk to
hitab etmek, konuşmak
take a trip
yolculuk etmek
search for
aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak (not look for)
be sorry
üzülmek
look for
aramak, ummak, beklemek (not search for)
get up
yataktan kalkmak, kalkmak
second hand
kullanılmış, elden düşme
eat in
evde yemek
pop off
nalları dikmek (argo)
figure out
çözmek, halletmek, anlamak, hesaplamak
fill up
ağzına kadar (tam) doldurmak
stand up
ayağa kalkmak, dikilmek
add to
ilave etmek, eklemek, arttırmak
succeed in
başarmak
count on
güvenmek, bel bağlamak, inanmak (not trust to)
leave off
vazgeçmek, bırakmak
look on
gözüyle bakmak, olarak görmek
hand in
teslim etmek, iletmek, vermek
pass out
bayılmak, kendinden geçmek
dream of
hayal etmek
save money
para biriktirmek
stay behind
geride kalmak
because of
yüzünden, dolayı, nedeniyle
instead of
...yerine, halbuki
pop in
habersiz gelmek, girivermek, çıkagelmek (not drop by)
walk over
bir yeri yaya dolaşmak, kolay kazanmak
come true
gerçekleşmek
right now
derhal, şu anda
come near
...mek üzere olmak, neredeyse, yaklaşmak
hope for
ummak
write for
mektupla / yazarak ısmarlamak (sipariş vermek)
wring out
söyletmek, suyunu sıkmak
try on
elbise-giysi denemek, prova etmek
drop by
habersiz ziyaret etmek, uğramak, yolu düşmek (not pop in)
get better
iyileşmek, düzelmek
shame on
ayıp sana
fall behind
geri kalmak
get married
evlenmek
point at
işaret etmek, parmakla göstermek
pull out
çekip çıkarmak, dışarı çekmek
spend money
para harcamak
spend time
vakit geçirmek
ask for
istemek, talep etmek
by the time
...inceye kadar, ...e kadar, dığı zaman
feed on
ile beslemek / beslenmek
fit on
prova etmek (elbise), takmak
stand aside
kenara çekilmek, feragat etmek (not step aside)
so far
şu ana / şimdiye kadar, şimdiye dek, buraya kadar
walk off
ayrılmak, çekip gitmek, uzaklaşmak
so long
hoşçakal, görüşmek üzere
in case
olması halinde, ...dığı durumda, ...mesi durumunda
on foot
yaya olarak, yürüyerek
step aside
bir kenara çekilmek (stand aside)
go for
gidip aramak, bulmak, çabalamak, çıkmak
start up
çalışmaya başlatmak, hareket ettirmek, çalıştırmak
stay away
uzak durmak
bring into
getirmek, ithal etmek
sort into
...göre ayırıp kümelendirmek
pay out
masraf etmek, ödemek
push over
devirmek, düşürmek, yıkmak
work in
içine işlemek, sokuşturmak, katmak
read out
yüksek sesle okumak
now that
madem ki, ...dığından
in addition
bir de, yanı sıra, ilaveten, hem de