Level 11 Level 13
Level 12

Aperture


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come out in
leke, sivilce, kabarcık...v.b. çıkması (dökmek)
go short of
mahrum kalmak, darlık hissetmek
stick it on
çok yüksek fiyat koymak, çok pahalıya satmak, hesaba ilaveler yapmak
stand in for
yerini almak, vekalet etmek, yerine çalışmak, dublörlüğünü yapmak
bell the cat
kimsenin yanaşamadığı tehlikeli bir işi üzerine almak
second a motion
bir teklifi desteklemek
take it easy
aldırmamak, boş vermek, kendini yormamak, kafana takma, boşver, rahatına bak
by reason of
nedeniyle, ...den dolayı
pack of lies
bir sürü yalan
answer the door
kapıya bakmak
ask after someone
birine sormak
jump up and down
hoplayıp, zıplamak
come out with
söylemek, anlatmak
stand a chance
şansı bulunmak
at various times
çeşitli zamanlarda
come along in
işlerin gidişi, gelişimi
throw out of
kovmak, çıkarıp atmak
to the very day
günü gününe
do one’s best
elinden geleni yapmak
ask someone in
birisini içeri davet etmek
just about everything
hemen hemen herşey
quite a bit
çok (sayılamayan cisimler için)
use to be
geçmişte yapardım, olurdum
shake down
çevresine uyum göstermek
take in turns
sıra ile
check up on
incelemek, kontrol etmek
in return for
...e karşılık
come along with
beraber gelmek
come up against
...le karşılaşmak
quite a distance
bir hayli mesafe, çok uzak
eat someone up
üzmek, sinirlendirmek
take a chance
şansını denemek
take a look at
gözatmak
take a step
adım atmak, ilerlemek
take hold of
tutmak, kavramak
take into account
hesaba katmak
tell you what
bak ne diyeceğim
come in useful
işe yaramak
that’s why
bu yüzden, bu nedenle
bring into action
harekete geçirmek
zenith of his career
meslek hayatının zirvesinde
keep up with
geri kalmamak
put into practice
uygulamaya koymak
come down to earth
gerçeği anlamak
think back on
yad etmek, anmak
sit up straight
dik oturmak
turn out to be
olmak
ask for trouble
bela aramak
sense of humor
mizah anlayışı
tell the world:
herkese söylemek
put on weight
şişmanlamak, kilo almak
stand up for
desteklemek, savunmak
make up for
telafi etmek
take on trust
itimat etmek, güvenmek
walk out with
dolaşmak, çıkmak (arkadaşlık etmek)
play with fire
ateşle oynamak, tehlikeli bir işe karışmak
sleep a wink
gözünü kırpmamak, hiç uyumamak
reach out for
uzanıp yetişmeye çalışmak, uzanmak, uzatmak, ermek
upset get upset
alt üst olmak, dokunmak, alabora olmak, devrilmek
put up with
katlanmak, tahammül etmek, dayanmak, sineye çekmek
take care of
bakmak, ilgilenmek, dikkat etmek, özen göstermek, göz kulak olmak
talk back to
kaba biçimde konuşmak, saygısızca cevap vermek
in regard to
hakkında, ...e nazaran (with regard to)
turn away from
sırtını dönmek, geri çevirmek, defetmek
take my word
inanmak, sözüne güvenmek
do away with
yürürlükten kaldırmak, durdurmak
close in on
kuşatmak, hücum etmek, saldırmak
slow down up
yavaşlamak, yavaşlatmak, hızını almak
tear down up
yıkmak, yırtıp parçalara ayırmak
pay attention to
özen göstermek, dikkat etmek, kulak vermek
take one's time
acele etmemek, işi aceleye getirmemek
cut out for
...için uygun olmak, biçilmiş kaftan olmak
about the same
yaklaşık, neredeyse, hemen hemen aynı
at variance with
...ile uyuşamamak
come to an end
bitmek, sona ermek
put on the brakes
fren yapmak, frenlere asılmak
pain in the neck
kötü, berbat
year in year out
bütün yıl boyunca
make do with
ile yetinmek
just the other way
tam tersi
every so often
sık sık
cut up rough
öfkelenmek, hiddetlenmek
jump to one’s feet
hızla ayağa kalkmak
take an interest in
ilgi göstermek, ilgilenmek
acknowledge receipt of
alındı bildirimi
take one's eyes off
gözünü ayırmak
change one’s mind
fikrini değiştirmek
get along with
biriyle iyi geçinmek
pull one’s leg
şaka yapmak (işletmek)
get through with
bitirmek
take out of
leke çıkarmak, ...den/dan çıkarmak
snake in the grass
hain, kalleş
sleep like a log
deliksiz uyumak
smile to oneself
kendi kendine gülümsemek
spend vacation holiday
tatilini geçirmek
slip of the tongue
istemeyerek ağızdan kaçırmak
a week from now
gelecek hafta bugün
fall in love with
(birine) aşık olmak
be proud of someone
biriyle övünmek
so much the better
olursa, (yaparsa) çok daha iyi