Level 2 Level 4
Level 3

Page 3


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
simplicity
eenvoud
to score
doorstrepen
obviously
klaarblijkelijk
carelessly
slordig
to scrape
schrapen
crusted
aangekoekt
vile
walgelijk
malignant
kwaadaardig
to slit
snijden
specimen
exemplaar
slavey
bediende
forefinger
wijsvinger
bulge
uitstulping
dull
stompzinnig
profession
beroep
ease
gemak
successive
opeenvolgend
instance
voorbeeld
to be baffled
met stomheid geslagen zijn
distinction
onderscheid
frequently
vaak
to chronicle
optekenen
trifling
nietsbetekenend
to desire
verlangen
to consult
raadplegen