Level 18 Level 20
Level 19

801-850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
necessarily
muhakkak
specifically
belirli bir biçimde
tired
yorgun
rise
artış
tie
bağ
employ
işe almak
holiday
tatil
dance
dans etmek
vast
geniş
fewer
daha az
household
hane halkı
resolution
çözüm
abortion
kürtaj
witness
şahit
apart
ayrı
barely
ancak
sector
sektör
emphasise
vurgulamak
representative
temsilci
beneath
aşağısında
lack
-den yoksun olmak
black
siyah
incident
olay
beside
yakınında
limited
sınırlı
proud
gururlu
flow
akış
faculty
fakülte
waste
atık
increased
artmış
merely
yalnızca
mass
kitle
experiment
deney
definitely
kesinlikle
bomb
bomba
liberal
liberal
enormous
çok büyük
tone
ton
massive
muazzam
engineer
mühendis
female
kadın
wheel
tekerlek
decline
geri çevirmek
invest
yatırım yapmak
promise
söz
cable
kablo
expose
maruz kalmak
rural
kırsal
narrow
dar
cream
krema