Level 8 Level 10
Level 9

New words (041115)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intricate
karmaşık, anlamsız
issue
konu, mesele
lead to
yol açmak, neden olmak
legislate
yasa çıkarmak, kanun yapmak
lessen
bir şeyin acısını/şiddetini azaltmak
maintain
korumak, muhafaza etmek
menace
tehdit etmek
modify
değişiklik yapmak
nourish
beslemek, büyütmek, bakmak
numerous
pek çok, çok fazla
outweigh
daha önemli olmak, ağır basmak
oversee
denetlemek, gözetmek
persuade
ikna etmek, inandırmak
precise
kesin, net, tam
priority
öncelik, önceliği olan
privilege
ayrıcalık, imtiyaz
proposal
plan, öneri, teklif
pursue
takip etmek, izlemek
regulate
düzenlemek, kontrol etmek
relevant
...ile ilgili
deliberately
bile bile, kasten, kasıtlı olarak