Level 14 Level 16
Level 15

New words(071215)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appreciate
anlamak, takdir etmek
attempt
teşebbüs etmek, girişmek, denemek
bring up
bakmak, büyütmek, yetiştirmek
collaborate with
işbirliği yapmak, birlikte çalışmak
come up with
bir fikir/plan ile ortaya çıkmak, öne sürmek, ortaya atmak
comply with
uymak, itaat etmek, razı olmak
confine to
sınırlamak, kapatmak, hapsetmek
conform to
kurallara uymak, ayak uydurmak, uyum sağlamak
corrupt
ahlakı bozulmak, yoldan çık(arıl)mak
cultivate
toprağı işlemek, ekip biçmek, sürmek
decline
düşmek, azalmak
disturb
rahatsız etmek, huzurunu bozmak
diverse
çeşitli, farklı, türlü
dwindle
yavaş yavaş azalmak, küçülmek
exhaust
tüketmek, bitirmek, kullanmak
exhibit
sergilemek, sergilenmek
expel
kovmak, dışarı atmak, sınır dışı etmek
formidable
zorlu, yenmesi güç, başedilmez
ample
bol, gereğinden fazla, yeterince
abrubtly
birdenbire, ansızın, aniden
exclusively
yalnızca, özellikle, sadece, tamamen