Level 9 Level 11
Level 10

New words(091115)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
divide
bölmek, bölüştürmek
efficient
verimli, etkili
evolve
gelişmek, geliştirmek, evrim geçirmek
exceed
aşmak, ihlal etmek, geçmek
favourable
uygun, elverişli, avantajlı
flexible
esnek, duruma göre değişebilen
furnish
dekore etmek
grasp
anlamak, kavramak
hospitality
misafirperverlik, yakınlık
impact
etki
infect
bulaştırmak, geçirmek (hastalık)
intimacy
yakınlık, samimiyet
irrigate
sulamak, sulama yapmak
keen on
meraklı, düşkün, istekli
launch
başlatmak
look down on
küçümsemek, aşağılamak
manufacture
üretmek, imal etmek
mention
bahsetmek, değinmek, belirtmek
hastily
aceleyle, telaşlı, hızlı bir şekilde
considerately
saygılı olarak, düşünceli bir şekilde