Level 4 Level 6
Level 5

401 - 500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Restrain
dizginlemek, kısıtlamak, sınırlamak, alıkoymak,bastırmak,frenlemek
inquire
sormak, soruşturmak, araştırmak (investigate) (inquire)
indulge
(kendini) memnun etmek, hoşgörmek, zevk almak, içmek, sigara içmek
inhuman
insanlık dışı, zalim
Solemn
1. (adj) ciddi, ağırbaşlı, kutsal, heybetli
Scrupulous
titiz, vicdanlı, evhamlı, adil, özenli
knitwear
triko, örgü giysiler
creep
ses çıkarmadan dikkatlice hareket etme, sürünme, kayma, emekleme / sokulmak, sürünmek
debate
tartışma, müzakere, görüşme, tartışmak, çekişmek
arachnid
eklembacaklı (hayvan, böcek), örümceğimsi
despair
umutsuzıluk, çaresizlik, umudunu kesmek
loincloth
peştemal
harpoon
zıpkın, zıpkınlamak, balina avlamak için kullanılan araç
prediction
tahmin, kestirim, öngörü
hoyden
erkek fatma, terbiyesiz kız, arsız kız
pit
çukur, çukurlaşmak, çukura yerleştirmek
jaw
çene, çene çalmak, vırvır
suborder
alttakım
infrared
kızılötesi
aural
kulak, kulağa ait, işitsel, duyumsal, aural
swelling
şiş, şişme, şişkinlik, kabartı, genişleme (lastik vb)
uproar
curcuna, şamata, gürültü, velvele
continent
kıta, alan / kendine hakim, ölçülü, iffetli
dissension
anlaşmazlık, uyuşmazlık, geçimsizlik
torn
yırtık, kopuk, yırtışmış, ayrılmış, yüzey pürüzü
tore
yırtmak koparmak, yırtık (tear'ın geçmiş zaman hali)
cylinder
silindir
volition
istem, irade, istenç
extrude
ihraç etmek, sıkıp çıkarmak, preslemek, geçirmek, uzatmak, itip çıkarmak, kalıptan geçirmek
judy
soytarı, genç kadın, kız, sevgili
lucre
para, akçe, servet (dishonorable yollardan kazanılmış para)
grub
tırtıl, didiklemek, eşelemek / kurtçuk, yemek (noun), çalışıp duran kimse, arı gibi çalışan kimse
foil
folyo
mongoose
firavun faresi
primitive
ilkel, ilk, ilk çağa ait, ilk insan
as of
itibaren, -den başlayarak, olarak
carnage
katliam, kan dökme, kıyım, kırım
closure
kapatma, kapanma
vintage
üstünden çok vakit geçerek değerli görülen (şey) / bağbozumu, bağ mahsulü, eski ama yüksek kalitede, belirli bir yılın şarap mahsulü, belirli bir bağın şarap mahsulü, imal, mahsul (üzüm)
abraham's bosom
kutsal ölüler diyarı
aureole
hale, ışık halkası, ayla, ağıl
deliberate
kasıtlı, kasti, ölçüp biçmek, tartmak, tartışmak, yavaş ve dikkatlice (düşünce, hareket vb)
revelation
vahiy, ifşa, açığa çıkma, aydınlanma, intikam, keşif
strife
bozuşma, kavga, mücadele, çekişme
misfire
tekleme, ateş almama, anlaşılmamak, teklemek, ateş almamak
rivalry
rekabet, çekişme, mücadele
flair
doğuştan gelen yetenek
pleasing
hoşa giden, hoş
attest
kanıtlamak, onaylamak, doğrulamak
tigris
dicle nehri, dicle
legacy
miras
invasion
istila, saldırı, akın
danube
Tuna Nehri
euphrates
Fırat Nehri
nile
Nil Nehri
aspect
görünüm, görünüş, yön
labor
işgücü, emek, çalışma, işçi sınıfı, çalışmak (labour)
confer
görüşmek, vermek, sunmak
clove
Sarımsak dişi, karanfil, diş (sarımsak vb)
andes
And Dağları
taurus
boğa (burç)
gemini
İkizler burcu
can
kutu, teneke kutu, konserve kutusu, popo, kıç
pyrenees
Pireneler, Pirene Dağları
seaside
sahil, deniz kıyısı, deniz kıyısındaki
canaries
Kanarya Adaları, kanarya (sarı bir kuş)
finch
ispinoz (ispinoz bir kuştur)
beak
gaga
welch
sözünü tutmamak, yapması gereken ödemeyi yapmamak
temper
öfke, tav, ruh hali, huysuzluk
inferno
cehennem, çok tehlikeli ve çok büyük alana yayılmış ateş
quite
çokça, oldukça, tamamen, pek, epey
flour
un, öğütmek, un haline getirmek, un serpmek
boil
kaynamak, haşlamak, fokurdatmak, fokurdamak, çıban
discriminate
ayrım yapmak, fark gözetmek, ayırdetmek, ayrıcalık yapmak, farklı muamele etmek
minority
azınlık
vowel mutation
ünlü değişimi (dil bilgisi)
venose
toplardamara ait, damarlı, kirli (kan)
grief
keder, tasa, felaket
raid
baskın, baskın yapmak, akın, hücum etmek, yağma, talan, kısa süreli saldırı
landmark
dönüm noktası (bir insan için vb), sınır işareti, referans olarak seçilen yapay veya doğal nesne, kent simgesi
contradictory
çelişkili
survey
anket, inceleme, etüt, incelemek
conduct
gerçekleştirmek (yapmak) davranış, hareket, yönetim, yönetmek, idare etmek
furnace
fırın, ocak
enclose
çevrelemek, kapsamak, kapatmak, içermek, çevirmek
withdraw
çekilmek
reportedly
söylenene göre
mosquito
sivrisinek
barley
arpa
barleycorn
arpa tanesi, arpa
meta
öte, ileri (metafizik: fizik ötesi)
wiper
silecek, silici, tokat, sille / a piece of equipment on a car, that removes rain from the windscreen
windscreen
ön cam (araba, otobüs vb.)
rub
ovmak (el, yüz vb), sürtünmek
bloom
çiçek, çiçeklenmek, çiçeklenme, çiçek açmak, tazelik, gençlik, hayatın baharı
rosy
pembe, güllük gülistanlık, ümit verici, mutluluk verici
furry
kürklü, kürkle kaplı, kürk gibi, tüylü
breed
doğurmak, yetiştirmek, üretmek, cins, nesil, tür
rifle
tüfek, yiv açmak, yağma etmek, yivli tüfek