Level 6 Level 8
Level 7

New level


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
figure out
-i anlamak, -i cozmek
find out
kesfetmek, ortaya cikarmak
get across
anlatmak, aciklamak, anlasilmak
get along
anlasmak, yetmek
get at
demek istemek, kastetmek
get away with
yanına kâr kalmak,(örn: he's gotten away with it)
get behind
geride kalmak, arkasina gecmek
get by
Geçinmek, zor dönemde idare etmek (finansal açıdan)
get someone down
neşesini kırmak ,canını sıkmak
get sth. down
not etmek ,yazmak
get down to
(bir işe) bakmak/başlamak.
get in
Girmek, içeri girmek, içeriye girmek