Level 2
Level 1

New level


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
booby-trap
valstrik
charge
hoofdlading
4 Cs confirm,clear,cordon,control
4 C's bevestigen, ontruimen, afzetten, controleren
halt team
aanhoudingsploeg
encounter
aantreffen
presence
aanwezigheid
to activate
activeren
activities
activiteiten
breathing
ademhaling
abort
afbreken van een missie
distance
afstand
remote controlled
afstandbedienbaar
burn pit
afvalverbrandingsput
anti-personnel mine
antipersoneelmijn
anti-tank mine
antitankmijn
roll call
appel
parade ground
appelplaats
car seat
autostoel
base security card
basewacht
base
basis
man
bemannen
approach
benaderen
restricted area
beperkt gebied
roadside
berm
roadside bomb
berm bom
contamination
besmetting
enter
betreden
occupy
betrekken
to secure
beveiligen
security
beveiliging
security team
beveiligingsploeg
order
bevel
frostbite
bevriezing van huid
armed
bewapend
to arm
bewapenen
inhabitant
bewoner
unconscious
bewusteloos
to hurt
bezeren
visitor
bezoeker
bivouac
bivak
dud
blindganger
loss of blood
bloedverlies
roadblock
wegversperring
to block
blokkeren
bend
bocht
break light
breekstaaf
fracture
breuk
belly
buik
bunker
bunker
mayor
burgemeester
civilian
burger
camouflage
camouflage
driver
chauffeur
code word
codewoord
command post
commandopost
confiscate
in beslag nemen
point of contact
contactpersoon
date-time group
datumtijdgroep
lethal
dodelijk
command IED
door dader geactiveerde IED
victim-initiated IED
door slachtoffer geactiveerde IED
vehicle search
doorzoeken van voertuig
search
doorzoeken
person search
fouilleren van personen
village leader
dorpshoofd
threat
dreiging