Level 2
Level 1

SAYFA 1


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon vessel
gemiyi terk
accommodation ladder
borda iskelesi
adrift
sürüklenme
air draft
yükseklik
assembly station
toplanma yeri
backing of wind
rüzgarın saat yönünün tersinden esmesi(kuzeyden batıya)
beach
geminin derin suda batmaması için karaya oturtulması
berth
rıhtım
blast
gemi düdüğü
blind sector
kör sektör
boarding arrangements
gemiye çıkma donanımları
boarding speed
yanaşma hızı
bob-cat
mini dozer
briefing
özet
cable
zincir