Level 16 Level 18
Level 17

Unit 8 /course


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mystery
gizem, sır
mysterious
gizemli, esrarlı
investigate
soruşturmak, incelemek, araştırmak
case
dava, durum, vaka, mesele
fingerprint
parmak izi
footprint
ayak izi
evidence
kanıt, delil
clue
ipucu
suspect
şüpheli, şüphelenmek
murder
cinayet, cinayet işlemek
murderer
katil
prison
hapishane
event
olay
crime
suç
criminal
suçlu, suçla ilgili
thief
hırsız
steal
çalmak, aşırmak
rob
soymak, hırsızlık yapmak
robber
soyguncu
robbery
soygun
burglar
binalara evlere giren hırsız
witness
şahit, tanık
victim
kurban, mağdur kimse
arrest
tutuklamak,alıkoymak,durdurmak
solve
çözmek, halletmek
jail
kodes, hapishane
break into
zorla girmek
valuable
değerli
painting
resim, tablo
security guard
güvenlik görevlisi
alarm wire
alarm kablosu
away
uzak, uzakta
in one's mind
aklında
hide
saklamak, saklanmak
alone
yalnız, tek başına
light
hafif, açık (renk), ışık
kill
öldürmek
killer
katil
gamble
kumar, kumar oynamak
lottery
piyango, sayısal lot
prize
ödül
avoid
kaçınmak, sakınmak, uzak durmak
winner
kazanan
diamond
elmas
immediately
derhal, hemen
notice
fark etmek, farkına varmak/ ilan
describe
tasvir etmek, tanımlamak, anlatmak, tarif etmek
cash
nakit, peşin para
happen
olmak, meydana gelmek, vuku bulmak