Level 2
Level 1

Chapter 1-6


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
To vaporize
buharlaştırmak
To torture
işkence yapmak
Acne
ergenlik sivilcesi
Detention
okulda alıkoyma
To snicker
kıkırdamak
Vitally
hayati derecede
To gesture
el kol hareketi yapmak
Kleptomaniac
hırsızlık hastası
Temper
mizaç, huy
To materialize
ortaya çıkmak, oluşmak
Crippled
topal
To be expelled
kovulmak
To hesitate
tereddüt etmek
To eavesdrop
kulak misafiri olmak
To protect
Korumak
To knit
örmek, örgü
Bladder
mesane
To dissolve
erimek,eritmek
Stereotype
klişe
Fountain
Çeşme, fıskiye
Hoof (1), hooves (2+)
Toynak(lar)
To intimidate
sindirmek
To belch
Geğirmek
Timid
Çekingen
Orientation
Alışma / tanıtım
Mortal
ölümlü (noun) ölümcül (adjective)
Immortal
ölümsüz
Brat
fırlama
Miserable
Sefil
Hearth, firepit
ocak
Mausoleum
Anıtkabir
Graceful
Zarif
Suspicious
şüpheli
To pulverize
Toz haline getirmek