Level 97 Level 99
Level 98

Mandragora Autumnalis


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
access
bir şeye ulaşım hakkı, erişim, erişme, erişmek
conduct
[davranış, tavır] [yürütmek, idare etmek]
constant
sürekli olarak, sabit, değişmez
crack
çatlak, çatla(t)mak, yar(ıl)mak
device
cihaz, alet, makine, tertibat
enclose
[etrafını çevirmek, kapamak] [ilişikte göndermek, içine koymak]
grip
sıkı tutmak, sıkıca tutmak, sım sıkı tutma, kavrama
halt
durmak, durdurmak, durma, hareketsiz kalma
impending
olmak üzere, olması yakın
influence
etki, tesir, nüfuz, etkilemek, etki altına almak
law
kanun, hukuk
mode
bir makinenin ayarı ya da çalışma şekli, kip
perspire
terlemek, ter dökmek
replace
yenisiyle değiştirmek, yerine geçmek, yerine koymak, eski yerine yerleştirmek
snap
[aniden ve tamamen keskin bir sesle kır(ıl)mak] [aniden ısırmak] [terslemek] [şipşak fotoğraf çekme(k)] [kolay iş] [aniden yapılan, anlık]
sly
sinsi, tilki gibi, kurnaz
tend
[eğiliminde/meyilli/istekli/temayüllü olmak] [ilgilenmek, çok iyi bakmak]
valid
geçerli, doğru, akla uygun, mantıklı
version
sürüm, bir şeyin değişik biçimi
whatsoever
(olumsuz ifadelerde bir isimden sonra vurgu için kullanılır) hiç mi hiç, her ne, herhangi bir