Level 88 Level 90
Level 89

Lablab


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bomb
bomba, bombalamak
certificate
sertifika, belgelemek, belge vermek
circumstance
olayları etkileyen durumlar, durum, hal, şart, vaziyet
coffin
tabut, tabuta koymak
cope
(etkili ya da başarılı şekilde) başa çıkmak, halletmek, altından kalkmak
criticism
eleştiri, tenkit
devastate
tamamen yıkmak, mahvetmek, harap etmek
frown
kaşlarını çatmak, surat asmak, kaş çatma, hoşnutsuzluk belirten bakış/ifade
gaze
sabit ve bilinçli bir şekilde bakmak, uzunca ve sabit bakış
glance
kısa ya da acele bir bakış atmak, göz gezdirmek, kısa ve acele bakış
grief
ıstırap, büyük üzüntü, keder (bilhassa bir ölümden sonra)
groom
damat
license
izin/ruhsat/yetki vermek, lisans, ruhsat
microscope
mikroskop
nuclear
nükleer
portray
[betimlemek, anlatmak/yazmak, resmetmek] [canlandırmak, ... rolünde oynamak]
rotate
bir eksen etrafında dönmek/döndürmek, sıra ile yapmak, dönüşümlü yapmak
souvenir
hatıra, hatıra eşya, hediyelik eşya
submarine
denizaltı
trace
iz sürmek, izlemek, izini bulmak, iz