Level 74 Level 76
Level 75

Lisianthus


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affair
[olan şey, hadise, olay (çoğunlukla kötü)] [aşk ilişkisi, ince iş]
assembly
toplantı, meclis, birleşme
bless
Tanrı'nın yardımını dilemek, inayet istemek, kutsamak, takdis etmek
cereal
[süte karıştırılıp kahvaltıda yenilen gevrek; tahıl gevreği] [tahıl]
cheerful
mutlu, neşeli, keyifli {not merry}
diameter
çap
exploit
sömürmek, hakkını vermemek, kendi çıkarına kullanmak
famine
kıtlık
harvest
hasat, harman, ürün kaldırma
merry
mutlu, şen, neşeli {not cheerful}
nut
(ceviz fındık vb.) sert kabuklu meyve; kuruyemiş
pardon
anlamadığımız bir şeyin tekrar edilmesini kibarca istemek için kullanılır
pharaoh
firavun
ripe
olmuş, olgun, hazır
roast
fırında ya da ateşin üstünde pişirmek, kızartmak, kızarmak
routine
mutat, hergünkü, rutin
scheme
tasarı, proje, plan
slim
[incecik, fidan gibi, nârin] [az, zayıf]
stove
[ocak] [soba]
theft
hırsızlık