Level 71 Level 73
Level 72

Fuchsia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anticipate
sezmek, beklemek, ummak, olacakları tahmin etmek
barrel
varil, fıçı
beam
[yapılarda sağlamlık için kullanılan uzun, kalın ahşap ya da metal malzeme, kiriş] [ışın]
casual
[gündelik, rahat, resmi olmayan (giysi)] [tesadüfi] [umursamaz, ilgisiz]
caution
dikkat, ihtiyat {not attention}
contrary
aksi, aksine, aksini
deliberate
kasti, bilinçli, maksatlı
dissolve
[bir sıvının içinde eri(t)mek, çöz(ül)mek] [bir kuruluş ya da resmi antlaşmaya son vermek]
explode
patla(t)mak, infilâk et(tir)mek
fasten
bağlamak, tutturmak
germ
[mikrop] [bir şeyin başlangıcı/kaynağı/tohumu]
kit
özel ihtiyaçlar için bir şeylerin içinde tutulduğu muhafaza, takım, teçhizat
puff
[biraz duman veya buhar] [solumak, soluk soluğa kalmak] [içmek, tüttürmek]
rag
toz bezi
scatter
dağıtmak, saçmak, yaymak, serpmek
scent
hoş/güzel koku, hayvan/insan kokusu
steel
çelik
swift
çabuk, hızlı, tez
toss
bir şeyi dikkatsiz bir şekilde ya da yavaşça atmak
triumph
zafer, büyük başarı, galibiyet