Level 66 Level 68
Level 67

Galanthus


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
birini veya bir şeyi tamamen ya da çok uzunca bir süre bırakmak, terketmek
ambitious
hırslı, azimli
bark
havlamak, havlama
bay
körfez
brilliant
çok iyi, harika, oldukça akıllı, parlak
chin
çene
complaint
şikayet, itiraz, yakınma
deaf
sağır
enthusiastic
coşkulu, hevesli, heyecanlı, şevkli
expedition
planlı/amaçlı gezi, inceleme/araştırma gezisi
horizon
ufuk
loyal
sâdık, vefalı
mayor
belediye başkanı
mutual
müşterek, karşılıklı
overweight
aşırı kilolu
refuge
[sığınak, barınak] [sığınma]
restore
eski yerine/durumuna/hâline vb. getirmek, yenileştirmek
rub
ovmak, ovalamak, ovuşturmak
vet
veteriner {US veterinarian}