Level 50 Level 52
Level 51

Bouquet toss


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
astronaut
astronot
awake
uyanık, uyumamak
courage
cesaret, yüreklilik, korkusuzluk
float
suyun üstünde batmadan gitmek/kalmak
grant
birşeyi vermek ya da birşeye izin vermek (genellikle resmi olarak)
gravity
yer çekimi
jewel
mücevher, kıymetli taş {not jewellery}
miner
madenci
mineral
mineral, maden
participate
katılmak, iştirak etmek, yer almak, içinde bulunmak {not attend}
permission
izin, müsaade
pour
dökmek, doldurmak, akıtmak
presence
hazır bulunma, huzur, orda bulunma
raw
[çiğ, pişmemiş] [ham, işlenmemiş] [derisi yüzülmüş/sıyrılmış/kalkmış]
satellite
yapay uydu
scale
birşeyin genişliği ya da ölçüsü, boyut, kapsam {not extent}
skip
[sekmek, seke seke gitmek] [ip atlamak] [atlamak, es geçmek]
stretch
[uzanmak, yayılmak, uzatmak, yaymak] [gerinmek, germek]
telescope
teleskop
underground
[yer altı, yer altında] [gizli, gizliden gizliye]