Level 4 Level 6
Level 5

Begonia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aware
bir şeyin farkında olan, haberdar
badly
çok ciddi bir şekilde, fena halde
belong
bir yere, bir şeye ait olmak
continue
devam et(tir)mek, sür(dür)mek {not sustain}
error
yanlış, hata, kusur {not mistake}
experience
tecrübe
field
büyük alan, tarla, saha
hurt
yaralamak, incitmek, acımak, ağrımak
judgment, judgement
düşünce, fikir, kanaat, yargı {not opinion}
likely
muhtemel, umulur, beklenir, büyük ihtimalle
normal
beklenen, her zamanki gibi, normal
rare
nadir, az bulunur
relax
rahatla(t)mak, sakinleş(tir)mek
request
rica etmek, talep etmek
reside
ikamet etmek {not inhabit}
result
netice, sonuç
roll
yuvarla(n)mak
since
...den beri
visible
gözle görülebilir, görünür
wild
vahşî, yabanî, tabiatta bulunan