Level 48 Level 50
Level 49

Evening primrose


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adopt
[evlat edinmek] [yeni bir şeyi kullanmaya başlamak veya kabul etmek] [benimsemek]
beg
dilenmek, istemek, yalvarmak
beyond
ötesi, ötesinde
costume
kostüm
exclaim
aniden ve yüksek sesle, şaşırdığınız, kızdığınız, heyecanlandığınız vb. için birşey söylemek
extend
uzatmak, genişletmek, uzamak, uzanmak
fool
[aptal, budala] [kandırmak, aldatmak] [dalga geçmek, takılmak]
forbid
yasaklamak, men etmek
illustrate
[resimlerle açıklamak] [kitap, dergi vb. için resim çizmek, resimlemek]
indeed
gerçekten, hakikaten
interpret
[yorumlamak, izah etmek] [tercüme etmek]
kindly
[nazikçe, kibarca] [lütfen, zahmet omazsa, rica etsem]
motive
[bir şeyi yapma sebebi, sebep, dürtü] [motif]
nest
kuş yuvası, yuva
origin
[kaynak, köken] [soy, kök]
reception
[tören, davet, karşılama] [kayıt kabul yeri]
reject
reddetmek, geri çevirmek {not refuse}
silence
sesizlik, sükût, suskunluk
stream
dere, çay
tone
ses tonu, renk tonu