Level 41 Level 43
Level 42

Clematis


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abuse
[istismar etmek, kötüye kullanmak, suistimal] [başkasına kaba va aşağılayıcı söz söyleme, küfretme(k)]
afford
satın almaya gücü yetmek, parası yetmek
bake
fırında pişirmek, fırınlamak
bean
fasulye, kahve, bezelye, bakla ve fasulye gibi bitkilerin yenilen taneleri
candle
mum (aydınlatma için kullanılan)
convert
[dönüştürmek, çevirmek, döndürmek] [dinini değiştir(t)mek]
debt
borç, borçlu olma
decrease
azaltmak, küçülmek, eksilmek
fault
birinin yanlışı, hatası, kusuru, yanılgısı
fund
bir niyetle toplanmış para, kaynak, fon
generous
cömert, eli açık
ingredient
bileşimi/karışımı oluşturan madde, malzemeler
insist
ısrar/inat etmek, direnmek, diretmek, tutturmak
mess
[karışıklık, dağınıklık] [zorluk, müşkül durum, dert] [asker yemekhanesi]
metal
maden, metal
monitor
[denetlemek, gözetmek, izlemek] [ekran]
oppose
karşı çıkmak, muhalefet etmek
passive
pasif, hareketsiz, ilgisiz
quantity
nicelik, miktar, sayı, çokluk
sue
dava etmek/açmak; mahkemeye vermek