Level 3 Level 5
Level 4

Tulip


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appropriate
uygun, yerinde {not proper}
avoid
kaçınmak, sakınmak, uzak durmak
behave
davranmak, belli bir şekilde davranmak, uslu durmak
calm
sakin
concern
kaygı, endişe {not anxiety}
content
[hoşnut] [içerik]
expect
bir şeyin olacağını beklemek, ummak
frequently
sık sık
habit
alışkanlık, huy
instruct
[öğretmek] [resmi talimat vermek]
issue
[önemli konu ya da problem] [sayı, nüsha]
none
hiç, hiç kimse, hiç bir
patient
sabırlı, tahammüllü
positive
olumlu, müsbet, iyimser
punish
cezalandırmak, ceza vermek
represent
temsil etmek, ..in adına hareket etmek
shake
sarsmak, silkelemek, sallamak
spread
yaymak, dağıtmak
stroll
yavaş ve sakin bir şekilde yürümek, dolaşmak
village
köy