Level 38 Level 40
Level 39

Cowslip


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admire
beğenmek, hayran olmak
aid
yardım etmek, el uzatmak
attempt
teşebbüs etmek, girişimde bulunmak
authority
yetki, otorite
capital
[başşehir] [büyük harf] [sermaye, kapital]
cooperate
işbirliği yapmak, birlikte çalışmak
defend
savunmak, müdafaa etmek
destruction
tahrip, yıkım, yok etme
disorder
[karmaşıklık, dağınıklık] [kargaşa, düzensizlik] [rahatsızlık veya zihinsel problem]
division
[paylaştırma, bölüşme] [bölüm, kısım] [görüş ayrılığı] [bölme işlemi]
enable
mümkün kılmak, imkân vermek
frustrate
[önlemek, engel olmak] [hayal kırıklığına/hüsrana uğratmak]
govern
(resmi olarak) yönetmek, idare etmek
plenty
bol, çok, yeterli, kâfi derecede
relieve
[(acıyı, ağrıyı) azaltmak, hafifletmek, gidermek] [nöbeti devralmak]
reputation
biri veya birşey hakkında onun hareketlerine veya kişiliğine dayalı insanların fikri, prestij, nam
royal
krallığa ait, kral ya da kraliçenin ailesine ait
slave
köle
struggle
[çaba sarfetmek, uğraşmak, mücadele etmek] [(biri sizi tuttuğunda) çırpınmak, debelenmek]
stupid
[aptal, budala, ahmak, akılsız] [saçma, aptalca] {not silly}