Level 32 Level 34
Level 33

Trumpet flower


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrow
ok
battle
muharebe, savaş, mücadele, yarışma
bow
yay, başla selamlama, reverans yapmak
brave
cesur
chief
[başlıca, en önemli] [şef, lider]
disadvantage
durumu zorlaştıran ya da başarmanıza engel olan şey, mahsur, dezavantaj
enemy
düşman, hasım
entrance
[(bir yapıya ya da yere) giriş, ana giriş] [birinin bir yere giriş çıkışı]
hardly
[güç bela, çok az, neredeyse hiç] [birşeyin gerçekleşemeyeceğini vurgulamak için; hiç, asla]
intend
niyet etmek, niyetlenmek, tasarlamak
laughter
kahkaha(gülme sesi)
log
[ağaç kütüğü, odun] [(gemi) seyir defteri/günlüğü]
military
ordu, askeri {not army}
obey
itaat etmek, söz dinlemek, uymak
secure
sağlamlaştırmak, güvenceye almak, güven altına almak
steady
oynamaz, sabit, istikrarlı
trust
güvenmek, güven duymak, itimat etmek
twist
döndürmek, dönmek, bükmek, kıvırmak, kıvrılmak
unless
...dıkça/mıkça; ...madıkça/medikçe; ...mazsa/mezse; meğer ki
weapon
(her türlü) silah