Level 30 Level 32
Level 31

Bougainvillea


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anxious
[endişeli, sinirli, tasalı] [bir şeyin olmasını ya da yapmayı heyecanla isteyen, can atan]
awful
korkunç, berbat, nahoş, kalitesiz, dehşet {not terrible}
consist
...den oluşmak, meydana gelmek
desire
güçlü istek, arzu, emel
eager
istekli, hevesli, şevkli
household
hane halkı
intent
niyet, maksat {not purpose}
landscape
manzara (bilhassa şehir dışında), peyzaj
lift
[kaldırmak, havaya kaldırmak] [(kural) kaldırmak] [çalmak veya kopya etmek]
load
yüklemek, doldurmak, yük
lung
akciğer
motion
[hareket] [önerge/teklif]
pace
[birşeyin hareket hızı] [adım, adımlamak]
polite
kibar, nazik, terbiyeli, edebli
possess
sahip olmak; ...ın/in sahibi olmak
rapidly
hızlıca, hızlı şekilde, çarçabuk
remark
belirtmek, düşüncesini söylemek, görüş, yorum, bildiri
seek
aramak, bulmaya/almaya çalışmak
shine
parlamak, ışık saçmak, parlatmak
spill
sıvı birşey dökmek (bilhassa istemeden)