Level 24 Level 26
Level 25

Sunflower


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
associate
[zihinde birşeyler arasında bağlantı kurmak, ilişkilendirmek, bağdaştırmak] [iş arakadaşı] [ortak olmak]
environment
çevre, ortam, yaşanılan/çalışılan çevre
factory
fabrika
feature
özellik, göze çarpan özelliği olmak
instance
örnek, misal {not example}
involve
kapsamak, içermek, dahil olmak {not include}
medicine
ilaç, deva, tıp ilmi
mix
karıştırmak, karışmak, karmak, karışım
organize
planlamak, düzenlemek, tertiplemek, hazırlamak {not arrange}
period
[süre, dönem, devre, çağ] [nokta]
populate
insan yerleştirilmiş/iskân edilmiş olmak, oturmak, yerleştirmek
produce
üretmek, imal etmek, yapmak
range
[çeşit, tür, sınıf] [menzil]
recognize
[tanımak, bilmek] [onaylamak, takdir etmek]
regular
düzenli, muntazam, alışılmış, mutat
sign
[işaret, iz, simge, sembol, tabela] [imzalamak, imza atmak]
tip
[uç] [faydalı tavsiye, ipucu] [bahşiş] [hurdalık]
trap
tuzak, kapan
trash
çöp, değersiz şey {not garbage}
wide
geniş