Level 19 Level 21
Level 20

Rosebay


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
achieve
başarmak
advise
nasihat etmek, tavsiyede bulunmak {not advice}
already
(zaten oldu) zaten, çok önceden, çoktan
basic
basit, temel, hiç bir özelliği olmayan
bit
küçük parça, parçacık
consider
enine boyuna düşünmek, gözönünde bulundurmak, durumu değerlendirmek, hesaba katmak
destroy
yıkmak, yok etmek, yerle bir etmek
entertain
[eğlen(dir)mek] [davet etmek, misafir ağırlamak] [dikkate almak]
extra
fazla, fazladan, ek, ilave, ekstra
goal
[amaç, gaye] [gol, kale]
lie
[yatmak, uzanmak] [yalan söylemek, yalan, palavra]
meat
et
opinion
fikir, düşünce, kanı, kanaat {not judgment}
real
gerçek, sahici, hakiki {not truth, actual}
reflect
yansı(t)mak, akset(tir)mek
regard
[...olarak kabul etmek; ...gözü ile bakmak; ...gibi değerlendirmek] [dikkate almak, itina ile bakmak, özenle değerlendirmek]
serve
hizmet etmek/vermek/sunmak, servis yapmak, görev yapmak,
vegetable
sebze
war
harp, savaş
worth
...değerinde/ederinde olmak, ...ya değer olmak, değer, kıymet