Level 18 Level 20
Level 19

Acacia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alive
sağ, hayatta, yaşayan, canlı,
bone
kemik
bother
[taciz etmek, canını sıkmak] [birini üzmek, endişeye sevketmek] [uğraşmak, didinmek, çaba sarfetmek]
captain
gemi kaptanı, (kara ve hava) yüzbaşı, (deniz) albay, takım kaptanı
conclusion
sonuç, nihai son, netice {not outcome}
doubt
şüphe, şüphelenmek {not suspect}
explore
[keşfetmek, inceleme/araştırma yapmak] [karar vermeden önce derinlemesine araştırmak/incelemek]
foreign
[yabancı, yabancı ülkeye ilişkin] [yabancı olmak, anlamamak, bildik gelmemek]
glad
[memnun, mutlu] [istekli, arzulu, hevesli]
however
bununla birlikte, ne kadar ... olursa olsun, yine de, ama {not nevertheless}
injustice
adaletsizlik, haksızlık
international
milletlerarası, uluslararası
lawyer
avukat
mention
bahsetmek, söylemek, söz etmek, değinmek
policy
[politika, prensip, hareket tarzı, kurallar] [poliçe, sigorta senedi]
social
[toplumsal, sosyal] [eğlence, parti; eğlence kabilinden]
speech
[konuşma biçimi, lehçe, ağız] [(hitabet) konuşma]
staff
kadro, personel, çalışanlar, elemanlar {not crew}
towards
[...a/e doğru; ...istikametinde] [...a/e doğru/sularında/dolaylarında]
wood
odun, tahta, ahşap