Level 17 Level 19
Level 18

Jonquil


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
argue
münakaşa etmek, bir fikri tartışmak, nedenler öne sürmek
communicate
irtibatta olmak, iletişim kurmak
crowd
kalabalık
depend
bağlı olmak, bel bağlamak, bağımlı olmak
dish
tabak, sahan {not plate}
empty
[boş] [manasız, boş, değersiz]
exact
tamı tamına, kesin, doğru
fresh
[yeni, farklı] [taze] [hoş kokan, serin, taze]
gather
toplamak, bir araya getirmek {not collect}
indicate
göstermek, işaret etmek, belirtisi olmak
item
[adet, kalem, parça] [gazete, radyo veya tv'de haber]
offer
teklif etmek, sunmak, vermek, sağlamak
price
fiyat, bedel
product
ürün, mamül
property
[gayrimenkul ve sahip olunan arazi, mal, mülk] [nitelikler, özellikler]
purchase
satın almak
recommend
tavsiye etmek, salık vermek, ögütlemek {not suggest}
select
seçmek, ayırmak, ayıklamak
tool
âlet, takım, âlet edevat
treat
[davranmak, muamele etmek] [tedavi etmek, iyileştirmek] [birine bir şey almak, ısmarlamak] [işleme tâbi tutmak]