Level 120 Level 122
Level 121

Allot


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allot
birine birşeyin bir miktarını vermek
appall
şoke etmek, sarsmak, üzmek
cache
bir şeyin gizli deposu, (argo) zula
convenience
1. uygunluk, kolaylık 2. rahatlık, hayat kolaylıkları, konfor
dearth
kıtlık, azlık, yokluk, eksiklik
deliberate
kastî, isteyerek, bilerek, kasıtlı
dire
çok ciddi/tehlikeli/kötü
elapse
(bir zaman dilimi) geçmek
empathy
bir başkasıının duygularını anlayabilme, empati
fanciful
1. hayal ürünü, hayalî 2. sıra dışı bir şekilde dekore edilmiş
gripe
şikayet edip durma/k, mızmızlanma/k, yakınma/k
grueling
çok zor ve yorucu
mundane
sıradan, basmakalıp, sıkıcı, olağan
opt
seçmek, bir şeyi yapmaya karar vermek
outrage
hiddet, büyük öfke, müthiş şok
paltry
çok az, yok denecek kadar az (bilhassa para)
rectify
düzeltmek, ıslâh etmek, tashih etmek (formal)
resourceful
problemleri çözme kabiliyeti olan, maharetli, becerikli
sustenance
yaşamak için gerekli olan yiyecek, içecek, gıda
tedious
uzun ve sıkıcı, usandırıcı, meşakkatli