Level 119 Level 121
Level 120

Bill


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bill
[fatura, fatura etmek, fatura kesmek] [kağıt para] [senet]
boundary
sınır, hudut
chaos
kaos, kargaşa
consistent
tutarlı, istikrarlı
cyclone
kasırga, hortum
doomed
başarısız olacağı / öleceği / problemli olacağı baştan belli olan, kötü bir şeye mahkum olan
heir
varis, mirasçı
martial
savaşa / dövüşe özgü, savaşla / dövüşle ilgili
organic
organik
poultry
kümes hayvanları
scramble
bilhassa ellerini de kullanarak hızlıca ve zorlukla hareket etmek, sürünmek, tırmanmak
sergeant
çavuş
sheer
bir şeyin eksiksiz ve güçlü olduğunu vurgulamak için kullanılır, tam, tamamen, halis, safi
stance
fikir, kanaat, görüş, tutum, duruş
telegraph
telgraf
textile
tekstil
tornado
şiddetli hortum
typhoon
tayfun (tropikal kasırga)
wail
hıçkıra hıçkıra/hüngür hüngür ağlamak
wardrobe
bir kişinin bütün kıyafetleri