Level 103 Level 105
Level 104

Clematis


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brick
tuğla, tuğla döşemek
crumble
ufala(n)mak, dağılmak, dağıtmak, küçük parçalara ayırmak
dough
hamur
express
[ifade etmek, dile getirmek] [açık, belli, sarih] [süratli]
fist
[yumruk, yumruk atmak] [avuçlamak]
flexible
esnek, bükülgen, elastiki
flush
[yüzü kızarmak, kızarmak] [sifon, sifonu çekmek] [hızla su akıtmak, su ile temizlemek]
injure
yaralamak, sakatlamak, incitmek
lump
[topak, parça] [(hastalık) şiş, kabartı, yumru]
mixture
karışım, karıştırma, karışma
reconcile
[bağdaştırmak, uzlaştırmak, aralarını bulmak] [(be ... ile) barışmak, uzlaşmak, bağdaşmak]
ruin
[harap etmek, yıkmak, mahvetmek, harabe, yıkım] [maddî yıkıma sebep olmak, iflâs ettirmek]
shatter
[param parça etmek/olmak, tuzla buz etmek/olmak] [(güven, ümit, inanç) yıkmak, parçalamak, yok etmek, mahvetmek]
shutter
panjur, kepenk, panjur ya da kepengi kapamak
sift
elemek, süzgeçten/kalburdan geçirmek
slight
hafif, az, önemsiz, dikkate değmez
sparkle
parlamak, parıldamak, ışıldamak, parlama, pırıltı
sprinkle
[saçmak, serpmek, serpiştirmek, serpinti] [(yağmur) çiseleme, serpinti]
stale
bayat, bayatlamış, bayatlamak, bayatlatmak
utter
[(inilti/ses) çıkarmak, (çığlık) atmak, dile getirmek] [tam, tüm, kati, tamamen]