Level 100 Level 102
Level 101

Saintpaulia Ionantha


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alliance
müttefiklik, ortaklık, birlik, ittifak
applause
alkış
armed
silahlı
authoritative
bir şey hakkında en iyi bilgiyi veren, güvenilir, hakim olan, otorite sağlayan
ceremony
tören, merasim, resmiyet, ritüel
culture
kültür
defense
savunma, müdafaa
detail
ayrıntı, tefferruat, ayrıntılara inmek, tefferruatlandırmak
diverse
çeşitli, türlü, farklı türleri barındıran, muhtelif
enchant
aklını başından almak, büyülemek, hayran etmek
equip
techiz etmek, donatmak
exception
istisna, hariç
genre
(sanat, yazı) çeşit, tür, tarz, biçim
impact
[(kişi, olay, durum vb.) etki, tesir] [çarpma, çarpışma, darbe] [çarpmak, sıkıştırmak, etkilemek]
lure
bazı numaralar kullanarak ikna etmek, çekmek, cezbetmek, cazibe, yem, tuzak
obstacle
mâni, engel, mânia
shelter
(bilhassa kötü bir havadan) barınak, sığınak, barınma(k), sığınma(k)
sort
[tür, çeşit, cins, nevi] [sınıflandırmak, sıralamak]
supply
sağlamak, tedarik etmek, vermek, tedarik, ikmal
vain
[kendinden başkasını görmeyen, kendini beğenmiş, mağrur, kibirli] [boşuna, beyhude]