Level 5 Level 7
Level 6

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gather ( assemble,collect)
toplamak,toplanmak
gasp
soluk nefes ; soluk soluğa kalmak
hail
dolu (atmosfer olayı), coşkulu ve yüksek sesli selamlamak veya bu tür bir selam
idle
boş,aylak,tembel
idolize ( worship)
ilahlaştırmak
ignorance (noun)
cehalet,bilgisizlik
illegal
kanunsuz
illegible
okunaksız
illiterate
okuma yazma bilmez, ümmi
illustrate (demonstrate)
örneklerle açıklamak, resimlemek