Level 7 Level 9
Level 8

Studybox 4. Expressions


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I’m still in secondary school.
Ik zit nog op de middelbare school.
I’m available on weekends.
Ik ben beschikbaar in het weekend.
I would rather not work on Sundays.
Ik werk liever niet op zondagen.
I can start straight away.
Ik kan meteen beginnen.
I had a paper route for two years.
Ik heb twee jaar een krantenwijk gehad.
I have three years’ experience as a waiter.
Ik heb drie jaar ervaring als ober.
I’m a hard worker.
Ik ben een harde werker.
I’m very patient and creative.
Ik ben erg geduldig en creatief.
I speak Dutch and English.
Ik spreek Nederlands en Engels.
I’m good at working with people / animals / my hands.
Ik kan goed werken met mensen / dieren / mijn handen.
I check the company email and answer the phone.
Ik controleer de bedrijfsmail en beantwoord de telefoon.
I sort and deliver the mail.
Ik sorteer en bezorg de post.
I help stack shelves.
Ik help met vakken vullen.
The tasks are boring.
De taken zijn saai.
It’s OK, I guess.
Ach, het gaat wel.
I like it because I have a lot of contact with my colleagues.
Ik vind het leuk, omdat ik veel contact heb met mijn collega’s.