Level 4 Level 6
Level 5

Studybox 3. Writing


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dear Ms van den Berg
Beste mevrouw van den Berg,
I am writing to confirm our meeting regarding the film project.
Ik schrijf om onze afspraak te bevestigen met betrekking tot het filmproject.
The meeting has been scheduled for May 7 at one o’clock, at my place.
De afspraak staat gepland voor 7 mei om één uur, bij mij thuis.
If you have any further questions, please call me.
Als u nog vragen heeft, bel me dan alstublieft.
Best wishes,
Vriendelijke groeten (als je een voornaam hebt gebruikt)
Yours sincerely,
Hoogachtend (als je geen voornaam hebt gebruikt)